Odjeli

 • Diplomatski ured

  Tim diplomata koji, na čelu sa Ambasadorom, provodi diplomatsku akciju Francuske, čini ono što se naziva diplomatski ured.
  Uz pomoć pres službe, diplomatski ured ima zadatak da :
   promatra : pažljivo prati, prije (...)

  više...

 • Konzularni odjel

  Uloga Konzularnog odjela
  Za svakog Francuza koji boravi ili je u prolazu, konzularni odjel istovremeno služi kao općina i prefektura. Za svakog stranca, počev od građana Bosne i Hercegovine, konzularni odjel je mjesto (...)

  više...

 • Služba za medije

  Služba za medije Ambasade Francuske je sagovornik bosanskohercegovačkih medija. Njena uloga je da predstavlja francusku poziciju, nastoji što bolje predstaviti našu zemlju i bavi se javnim odnosima ambasade.
  Odgovara (...)

  lire la suite

 • Odjel za kulturu i naučnu saradnju

  Odjel za kulturu i saradnju ima trostruku ulogu :
  - 1. Promovisanje francuskog jezika u Bosni i Hercegovini
  - 2. Širenje francuske kulture
  - 3. Realizovanje programa tehničke i naučne saradnje
  Radno vrijeme (...)

  više...

 • Ured za unutrašnju sigurnost

  Adresa : Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka, 18 - 71000 Sarajevo _ Telefon : + 387 33 282 097 _ Faks : + 387 33 282 098 _ E-pošta
  Imenovan od strane Uprave za međunarodnu saradnju na čelo Ureda za unutrašnju sigurnost (...)

  više...

 • Ekonomski odjel

  Ekonomski odjeli u sklopu ambasada pripadaju Generalnoj upravi za trezor.
  Ekonomski odjel za Bosnu i Hercegovinu nalazi se u Zagrebu.
  Njegovi zadaci su slijedeći : - analiza i nadzor ekonomske i finansijske (...)

  više...

 • Ured vojnog atašea

  Ured vojnog atašea u Bosni i Hercegovini je smješten u Beogradu

  više...

 • Ured carinskog atašea

  U sklopu Delegacije za međunarodne odnose (DRI) Direkcije carina i indirektnog oporezivanja (DGDDI) i kao savjetnik Ambasadora za carinska i ekonomska pitanja, carinski ataše provodi svoje aktivnosti u okviru tri glavne oblasti : borba protiv međunarodnih ilegalnih trgovina, podrška privrednim subjektima u međunarodnoj trgovini i jačanje tehničke i operativne saradnje sa različitim organima iz ovog područja.

  više...

Početak stranice