Francuska razvojna agencija (AFD)

JPEG

Odnedavno prisutna u regiji, Francuska razvojna agencija (AFD) otvorila je 2019. godine regionalni ured u Srbiji nadležan za cijeli Zapadni Balkan, kao i predstavništvo u Albaniji.

AFD grupacija provodi francusku politiku razvoja i međunarodne solidarnosti. Grupacija, koju čine AFD, zadužen za finansiranje javnog sektora i NVO-a, Proparco za finansiranje privatnog sektora i Expertise France, agencije za tehničku saradnju, finansira, podržava i ubrzava tranziciju ka skladnijem i otpornijem svijetu.

Grupacija gradi zajednička rješenja sa svojim partnerima u zemljama u kojima posluje. Njeni timovi uključeni su u više od 4.000 projekata na terenu, u Francuskoj (prekomorske teritorije) i u 115 zemalja, za zajedničko dobro - klimu, biološku raznolikost, mir, ravnopravnost spolova, obrazovanje ili zdravstvo, a u korist jačeg angažmana Francuske i Francuza za Ciljeve održivog razvoja. Za zajednički svijet.

AFD je već uložio više od 260 miliona eura u zemljama Zapadnog Balkana, i podržava nekoliko regionalnih projekata, poput projekta za poboljšanje kvaliteta života u gradovima zahvaljujući pristupu „Smart City“ i projekta poduzetničkog programa za mlade Zapadnog Balkana, RISE, u saradnji sa uredom RYCO.

Za više informacija : https://www.afd.fr/fr/page-region-p...

Regionalni ured za Zapadni Balkan : AFDBALKANS@afd.fr

Posljednja promjena 03/03/2021

Početak stranice