Ured carinskog atašea [fr]

U sklopu Delegacije za međunarodne odnose (DRI) Direkcije carina i indirektnog oporezivanja (DGDDI) i kao savjetnik Ambasadora za carinska i ekonomska pitanja, carinski ataše provodi svoje aktivnosti u okviru tri glavne oblasti : borba protiv međunarodnih ilegalnih trgovina, podrška privrednim subjektima u međunarodnoj trgovini i jačanje tehničke i operativne saradnje sa različitim organima iz ovog područja.

Sa sjedištem u Ambasadi Francuske u Srbiji, regionalni ured carinskog atašea nadležan je za Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Crnu Goru, Albaniju, Kosovo i Srbiju.

Misije Ureda carinskog atašea

Ured carinskog atašea provodi svoje aktivnosti u okviru tri glavne oblasti :

Borba protiv međunarodne ilegalne trgovine

Borba protiv međunarodne ilegalne trgovine prioritetna je misija carinskog atašea. Ona obuhvata ilegalnu trgovinu (opojnim sredstvima, cigaretama, pranje novca, krivotvorenom robom, …) i prevare u trgovini i ekonomiji vezane za Evropu.

U tom kontekstu, carinski ataše ima stalni zadatak prikupljanja obavještajnih podataka i pružanja podrške istražnim organima u cilju otkrivanja ilegalnih trgovina. On predstavlja vezu između francuskih carinskih službi i njihovih stranih partnera. S tim u vezi, carinski ataše tijesno sarađuje sa Nacionalnom direkcijom za obavještajne poslove i carinske istrage (DNRED), sa Nacionalnom službom sudske carine (SNDJ), sa jedinicom TRACFIN (jedinica za obradu obavještajnih podataka i djelovanje protiv ilegalnih financijskih tokova) i poreskim službama.

Aktivnosti na saradnji i jačanju kapaciteta

U okviru tehničke saradnje i u svojstvu eksperta carinske oblasti, carinski ataše učestvuje u organizaciji i provođenju edukacija i razmjena iskustava u saradnji sa carinskim službenicima zemalja iz njegove nadležnosti, kao i sa svim drugim institucijama, na teme vezane za logistiku, carinske procedure i propise. On je također zadužen za :
- provođenje programa bilateralne saradnje,
- upravljanje zajedničkim akcijama na svoju inicijativu, na inicijativu partnera ili nadležnih međunarodnih organizacija (Svjetska carinska organizacija, EUROPOL, OLAF, INTERPOL …),
- uspostavljanje trajnih veza sa državnim službama i privatnim sektorom država iz područja nadležnosti.

On takođe doprinosi objedinjavanju i usklađivanju carinskih praksi na međunarodnom nivou.

Ekonomska misija i savjetovanje firmi

U okviru njegovog djelovanja na polju ekonomije, carinski ataše odgovara na molbe privrednih subjekata i fizičkih lica tako što pruža savjete i daje informacije.

U kontekstu globalizacije trgovine i povećane konkurencije, carinski ataše može da ima važnu ulogu u ekonomiji kao podrška drugim akterima vanjske trgovine. On učestvuje u promotivnim aktivnostima francuskih institucija u inostranstvu (npr : promocija francuskih logističkih platformi kao što su luke, aerodromi…).

Carinski ataše, u saradnji sa institucionalnim partnerima, pruža informacije o carinskim propisima koji se primjenjuju između Francuske i zemlje iz područja nadležnosti.

Partnerstvo sa kompanijama također podrazumijeva podršku u rješavanju carinskih teškoća i to najčešće u saradnji sa relevantnim odjeljenjima Generalne direkcije carina u Francuskoj i/ili carinskom upravom iz područja nadležnosti.

Posljednja promjena 13/12/2017

Početak stranice