Ured za unutrašnju sigurnost  [fr]

Uprava za međunarodnu saradnju (DCI)

Uprava za međunarodnu saradnju (DCI) je zajednička uprava policije i žandarmerije. Provodi vanjsku politiku Francuske u područjima koja su u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova.

Pripadnici francuske policije i žandarmerije DCI-a razvijaju saradnju između Francuske i zemlje u kojoj su raspoređeni, a odgovorni su za zaštitu francuskih državljana u toj zemlji i zaštitu interesa Francuske. Cilj njihovih aktivnosti je osiguravanje unutrašnje sigurnosti.

Međunarodni odgovor na višestruke izazove svijeta koji se mijenja

Saradnja među zemljama je od suštinskog značaja za suzbijanje različitih prijetnji koje se javljaju izvan naših granica. Terorizam, transnacionalni organizirani kriminal, trgovina drogom i oružjem, borba protiv ilegalne imigracije, cyber kriminal, prioritetna su područja pripadnika policije i žandarmerije DCI-a. Da bi ostvarila i bilateralnu i multilateralnu saradnju, Francuska se oslanja na svoju mrežu službi za unutrašnju sigurnost raspoređenih u 73 ambasade. Ova mreža, koju čini 300 policajaca i žandara, pokriva 158 zemalja. Sačinjena je od atašea za unutrašnju sigurnost (ASI), njihovih zamjenika (ASIA), oficira za vezu, pomoćnika, saradnika i u nekim slučajevima i međunarodnih tehničkih stručnjaka.

Misija uspostave saradnje i koordinacije

DCI vodi i koordinira tehničku, institucionalnu i operativnu saradnju nacionalne policije i žandarmerije, sa izuzetkom pitanja koja se odnose isključivo na obavještajne službe.

Ova uprava je također zadužena za uspostavu tehničke saradnje Ministarstva unutrašnjih poslova, prije svega u korist generalnog sekretarijata, generalne uprave civilne zaštite, generalne uprave za strance u Francuskoj, generalne uprave za lokalne zajednice i delegacije za cestovnu sigurnost i saobraćaj.

Ured za unutrašnju sigurnosti (SSI) u Francuskoj ambasadi u Sarajevu

Ured za unutrašnju sigurnost radi u okviru Francuske ambasade u Sarajevu od 2003. godine.

Ataše za unutrašnju sigurnost (ASI)

Ataše savjetuje ambasadoricu u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na unutrašnju sigurnost, kao i onih koja su u nadležnosti različitih službi Ministarstva unutrašnjih poslova, uspostavlja i koordinira bilateralnu saradnju iz oblasti sigurnosti i upravljanja, kao i multilateralnu saradnju, posebno u njihovim tehničkim, operativnim i institucionalnim aspektima. Ataše za unutrašnju sigurnost ima diplomatski status i provodi saradnju koju je definirao ministar unutrašnjih poslova u skladu s opštim smjernicama naše vanjske politike.

Atašeu u izvršavanju njegovih obaveza pomažu pomoćnica i prevodilac.

Aktivnosti Ureda za unutrašnju sigurnost (SSI)

- Institucionalna saradnja: osiguranje veze između francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova i najviših vlasti države Bosne i Hercegovine, o bilateralnim ili multilateralnim pitanjima značajnim za obje države
- Operativna saradnja: uspostavljanje operativne saradnje između Francuske i BiH, zasnovane na razmjeni informacija, posebno iz područja međunarodnog kriminala (ilegalna imigracija, organizirani kriminal, terorizam, trgovina drogom, itd.)
- Tehnička saradnja: uspostavljanje saradnje u područjima vezanim za policiju, civilnu zaštitu, a ponekad čak i pravosuđe, u cilju pružanja francuske ekspertize Bosni i Hercegovini u vezi sa nekim važnim pitanjem.

Pored toga, konzularni odjel ambasade može zatražiti pomoć ovog ureda u zaštiti francuske zajednice u Bosni i Hercegovini, kao i ekonomska misija koja može zatražiti pomoć za promociju francuske industrije sigurnosne opreme.

Ured za unutrašnju sigurnost, kroz stalne odnose sa policijskim vlastima zemlje domaćina, također pomaže u jačanju sigurnosti na francuskom teritoriju.

PNG

Kontakt informacije

Ured za unutrašnju sigurnost
Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini
Mehmed Bega-kapetanovica Ljubušaka 18
71000 SARAJEVO
+387 033 282 094
Elektronska pošta

Posljednja promjena 16/11/2020

Početak stranice