Diplomatski ured [fr]

Tim diplomata koji, na čelu sa Ambasadorom, provodi diplomatsku akciju Francuske, čini ono što se naziva diplomatski ured.

Uz pomoć pres službe, diplomatski ured ima zadatak da :

- promatra : pažljivo prati, prije svega, vanjsku politiku Bosne i Hercegovine ali i aktuelnosti unutar zemlje – političke, ekonomske, socijalne, kulturne…Prikuplja za francuske vlasti informacije i analize koje mu se čine korisnim za definiciju francuske vanjske politike.

- pokreće postupke i službene pregovore sa bosanskim vlastima, prema uputama francuske vlade. Na čelu sa Ambasadorom, diplomatski ured djeluje svakodnevno, u uskoj saradnji sa ostalim službama Ambasade.

Osim ova dva tradicionalna zadatka koje obavljaju sve francuske ambasade, Francuska ambasada u Sarajevu ima i posebnu ulogu u obnovi Bosne i Hercegovine. Naime, zajedno sa Ambasadorima Njemačke, Kanade, Sjedinjenih američkih država, Italije, Japana, Ujedinjenog kraljevstva, Rusije, Turske (u ime Organizacije islamske konferencije) i predstavnika predsjedavajućeg Evropske unije i Evropske komisije, Francuski ambasador u Bosni i Hercegovini član je Upravnog odbora koji pomaže Visokog predstavnika (Valentin Inzko).

Telefon : + 387 33 282 050
Faks : + 387 33 282 052
E-pošta

Posljednja promjena 27/11/2015

Početak stranice