Konzularni odjel [fr]

Uloga Konzularnog odjela

Za svakog Francuza koji boravi ili je u prolazu, konzularni odjel istovremeno služi kao općina i prefektura. Za svakog stranca, počev od građana Bosne i Hercegovine, konzularni odjel je mjesto gdje se, pod propisanim uslovima, može olakšati procedura odlaska u Francusku ili saradnja na projektima sa francuskim partnerima.

Konzularni odjel je prvenstveno zadužen za sljedeće :

- 1. Izdavanje službenih dokumenata (pasoša, putnih isprava i viza)
- 2. Zaštitu interesa Francuske i njenih državljana, fizičkih i pravnih lica, naročito u slučaju hapšenja, privođenja, ozbiljne nesreće ili bolesti
- 3. Pomoć francuskim državljanima
- 4. Obavljanje poslova notara i matičara
- 5. Pojašnjenje uslova glasanja u inozemstvu
- 6. Zaštitu interesa maloljetnih i nesposobnih lica francuskog državljanstva, posebno kada se radi o tutorstvu ili skrbništvu
- 7. Isplatu civilnih i vojnih mirovina
- 8. Dostavljanje i ovjeru sudskih i vansudskih akata

Konzularni odjel nekoliko puta godišnje obilazi Banja Luku i Mostar. Ovi obilasci pružaju mogućnost osobama koje žive daleko od Sarajeva da obave određene procedure. Datumi slijedećih konzularnih dana.

Ako ste državljanin Bosne i Hercegovine ili neke druge države a boravite u Bosni i Hercegovini i želite saznati sve o boravku u Francuskoj, pogledajte rubriku Ići u Francusku.

Adresa i radno vrijeme

Adresa : Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka 16, 71000 Sarajevo
Faks : (+387) 33 282 055

Za vize

Odjel za vize je otvoren samo utorkom i četvrtkom od 14.30 do 17.00 : Ugovaranje sastanka

Odjel za vize Ambasade Francuske u Sarajevu podsjeća da zahtjevi za vize moraju biti predati barem 15 dana prije planirane posjete i ne ranije od 3 mjeseca prije planiranog odlaska.

Podnosilac zahtjeva za vize treba da poštuje ove rokove. Odluka o zahtjevima predatim u roku kraćem od 15 dana, može biti donijeta poslije predviđenog datuma odlaska.

Za ostala pitanja

Počev od 17. novembra 2015., posjetiocima biće omogućen ulazak samo na ugovoreni sastanak i uz pokaz ličnog dokumenta:
- od ponedeljka do četvrtka 9.00 - 12.30 i 14.30 - 16.30
- petkom 9.00 - 12.30 i 14.30 - 15.30

Sastanci se mogu dogovoriti putem:
- mail adrese
- Telefon: (+387) 33 282 071

Posljednja promjena 29/12/2015

Početak stranice