Opšte informacije o ambasadi Francuske u Bosni i Hercegovini

Drapeaux devant l'ambassade de France - JPEG

Ambasada u službi jačanja veza između Francuske i Bosne i Hercegovine

Francuska je bila prva zemlja koja je otvorila ambasadu u Sarajevu, usred opsade grada. Prvi ambasador, g. Henry Jacolin, imenovan je u januaru 1993. godine, a akreditivna pisma je predao 12. februara 1993.

Od tada, ekipa francuskih diplomata i službenika i bosanskohercegovačkog osoblja radi na razvijanju odnosa između naše dvije zemlje na svim područjima.

Njegujući duh otvorenosti i međusobnog razumijevanja, ekipa ambasade održava veze koje su se uspostavile između pojedinaca, preduzeća, uprava (države, regije, gradovi), udruženja (NVO), stvaralaca (slikara, pisaca), intelektualaca, prevodilaca… S tim ciljem, ambasada uspostavlja projekte saradnje, organizuje događaje i u svakodnevnom je kontaktu sa vlastima i civilnim društvom Bosne i Hercegovine.

Brojna područja aktivnosti

Na čelu sa ambasadorom, predstavnikom države Francuske, nekoliko različitih odjela učestvuje u provođenju francuskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

U Sarajevu, osim diplomata koji rade u diplomatskoj kancelariji (uključujući i odjel za medije i komunikaciju), nalazi se i konzularni odjel, odjel za kulturu i saradnju i odjel za unutarnju sigurnost.

Ambasada također raspolaže sa ekonomskim odjelom, sa sjedištem u Zagrebu, kao i sa uredom vojnog izaslanika i uredom carinskog atašea, oba smještena u Beogradu.

Na svim ovim područjima, jedna i ista ekipa Francuza i Bosanaca i Hercegovaca zajedno radi na aktivnostima ambasade.

Mreža prisutna u Sarajevu, Banjaluci i Mostaru

Osim ambasade, Francuska je prisutna u ostatku zemlje kroz svoju kulturnu i obrazovnu mrežu, a to je Francuski institut u Bosni i Hercegovini, sa ograncima u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru, i Međunarodni frankofoni koledž u Sarajevu.

Dernière modification : 20/03/2019

Haut de page