Ekonomski odjel [fr]

Ekonomski odjeli u sklopu ambasada pripadaju Generalnoj upravi za trezor.

Ekonomski odjel za Bosnu i Hercegovinu nalazi se u Zagrebu.

Njegovi zadaci su slijedeći :
- analiza i nadzor ekonomske i finansijske situacije u Bosni i Hercegovini ;
- održavanje ekonomskih, finansijskih i trgovinskih veza između Francuske i BiH ;
- podrška međunarodnom razvoju preduzeća : izvoz i investiranje francuskih preduzeća u Bosni i Hercegovini, investiranje bh. preduzeća u Francuskoj.

Linkovi :
- Web stranica Ekonomskog odjela
- Organizaciona šema
- Više o temi : Francusko-bosanskohercegovačke ekonomske novosti

Posljednja promjena 10/03/2021

Početak stranice