Služba za medije

Služba za medije Ambasade Francuske je sagovornik bosanskohercegovačkih medija. Njena uloga je da predstavlja francusku poziciju, nastoji što bolje predstaviti našu zemlju i bavi se javnim odnosima ambasade.

Odgovara na pitanja lokalnih novinara, organizuje intervjue sa Ambasadorom i francuskim zvaničnicima i obavještava medije o posjetama francuskih zvaničnika Bosni i Hercegovini. Uostalom, pres služba olakšava posjete bosanskohercegovačkih novinara u Francusku, i pomaže francuskim novinarima koji su na zadatku u Bosni i Hercegovini.

Osim toga, analizira informacije koje plasiraju štampa i radio-televizija i šalje izvještaje Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova i ostalim nadležnim ministarskim službama. I na kraju, ažurira Internet stranicu Francuske ambasade u Bosni i Hercegovini.

- Telefon : + 387 33 282 050
- Faks : + 387 33 282 052
- E-pošta

Dernière modification : 27/11/2015

Haut de page