Ravnopravnost spolova: Francuska međunarodna strategija za ravnopravnost između žena i muškaraca (2018.-2022.) [fr]

Nejednakosti između žena i muškaraca i dalje su prisutne širom svijeta. Suočena s tim, Francuska provodi učinkovite aktivnosti uz "pristup zasnovan na spolu" u svojim politikama pomoći razvoju, kao i svojoj vanjskoj politici.

Treća međunarodna strategija za ravnopravnost žena i muškaraca (2018.-2022.) je instrument osmišljen za upravljanje i koordinaciju aktivnosti Francuske do 2022., i poboljšanje položaja žena širom svijeta. Na međunarodnom polju, strategija konkretno predstavlja posvećenost predsjednika Republike da pitanje jednakosti žena i muškaraca bude među prioritetima petogodišnjeg mandata.

Zabrinjavajući međunarodni kontekst

Žene i djevojke prve su pogođene siromaštvom, sukobima i klimatskim promjenama. Njihov položaj u društvu suočava ih s poteškoćama i diskriminacijom svugdje i na svim područjima. To je stvarnost, a dodatno je pogoršana pandemijom Covid-a 19 i njenim posljedicama.

Seksualno nasilje kao ratno oružje

Mir i stabilnost nisu standard svugdje na planeti i još uvijek postoje brojne ratne zone. Globalno zagrijavanje, tenzije oko prirodnih resursa i socio-ekonomska nejednakost također su žarišta kriza i sukoba čije su prve žrtve često žene. U nekim zemljama, seksualno nasilje se može koristiti kao ratno oružje za teroriziranje stanovništva.

Međunarodni fond za preživjele seksualnog nasilja povezanog sa sukobima

Međunarodni fond za preživjele seksualnog nasilja povezanog sa sukobima rezultat je rada dr. Denisa Mukwegea i Nadie Murad. Cilj mu je omogućiti preživjelima seksualnog nasilja povezanog s sukobima da pristupe naknadama, odštetama i da im se pomogne u socijalnoj integraciji.

Dr. Denis Mukwege i Nadia Murad vode inicijativu u bliskoj saradnji i konsultacijama s ostalim učesnicima iz javnog sektora, privatnog sektora i civilnog društva. Francuska je najavila podršku ovom fondu od 6,2 miliona eura između 2020. i 2022. godine.

Denis Mukwege je ginekolog iz Konga, specijaliziran za liječenje žena žrtava silovanja i seksualnog nasilja počinjenih od strane naoružanih pobunjenika.

Nadia Murad pripadnica je jezidske manjine u sjevernom Iraku. 2014. godine preživjela je brutalni napad ISIL-a na svoje rodno selo.
2018. godine Denis Mukwege i Nadia Murad zajedno su dobili Nobelovu nagradu za mir "za napore na zaustavljanju korištenja seksualnog nasilja kao oružja u ratu i oružanom sukobu".

Uticaj krize Covid-a 19 na situaciju i prava djevojčica i žena

Zdravstvene krize iz prošlosti (kolera, ebola) pokazale su kakve posljedice pandemija može imati na žene i djevojke u pogledu zdravlja, povećanog nasilja u porodici i socio-ekonomskih rizika. Kriza Covid-19 imat će desetostruki utjecaj na žene i djevojke s obzirom na njene globalne razmjere.

Žene su na najizloženije tokom zdravstvene krize, jer predstavljaju 67% zdravstvenih radnika širom svijeta. Ova ih situacija posebno izlaže riziku od zaraze, a same nemaju uvijek pristup zdravstvenoj zaštiti. U isto vrijeme, vjerovatnije je da će žene imati slabiji pristup zdravstvenim uslugama, posebno vezano za seksualno i reproduktivno zdravlje, zdravlje majki i djeteta.

Pitanje nasilja u porodici, koje uglavnom pogađa žene i djecu i čija je korelacija sa zdravstvenim kriznim situacijama dokazana u nekoliko studija, proizašlo je iz prvih mjera zaključavanja u martu 2020. Zatvaranje, i općenito ograničenje kretanja, pojačava rizik od pogoršanja nasilja u porodici.

I najzad, posljedice pandemije u smislu smanjene aktivnosti i gubitka posla, posebno su teške za žene, koje čine većinu u sektorima koji su najviše pogođeni krizom (turizam, ugostiteljstvo, uslužne djelatnosti), kao i na neformalnim i nesigurnim poslovima (89% žena radi u neformalnom sektoru u subsaharskoj Africi, 95% u južnoj Aziji, prema podacima UN Women). Bez socijalnog osiguranja, ljudi koji rade u neformalnom sektoru posebno su podložni bolestima.

Snažni napadi na seksualna i reproduktivna prava i zdravlje

Seksualna i reproduktivna prava i zdravlje, prava su svakog da slobodno odlučuje o svim aspektima svog tijela i seksualnosti. Cilj im je osigurati da niko ne bude podvrgnut diskriminaciji, prisili ili seksualnom nasilju, naročito kroz borbu protiv ranih i prisilnih brakova i genitalnog sakaćenja. Cilj im je također omogućiti pristup pouzdanim informacijama i obrazovanju, kao i kvalitetnim uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja (uključujući pristup metodama kontracepcije i pobačaju). Seksualna i reproduktivna prava i zdravlje podstiču pozitivne promjene promoviranjem pristupa obrazovanju, osnaživanju, smanjenju nejednakosti i ključni su uvjet za garanciju ženskih prava.

Od 2016. Francuska se u korist seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja oslanja na dokument o strateškoj orijentaciji pod nazivom Francuska strategija za vanjsko djelovanje u vezi pitanja stanovništva, seksualna i reproduktivna prava i zdravlje za period 2016.-2020..

Međunarodni konsenzus oko seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja oslabio je tokom proteklih deset godina zbog porasta konzervativnih stavova, što je nedavno potvrđeno potpisom kojeg su 32 države stavile na Ženevski konsenzus, dokument o odlučnoj zabrani pobačaja i protiv seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja. Suočena sa dubokim propitivanjem ovih prava, Francuska ambiciozno zagovara i integriše ovu temu u sve svoje diplomatske aktivnosti, posebno u Ujedinjenim nacijama pri Komisiji za status žena ili Komisiji za stanovništvo i razvoj, kao i u evropskim okvirima.

Predsjednik Republike je tako govorio pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija u septembru 2020. godine tokom događaja „Peking + 25“ kojim je proslavljena 25. godišnjica Pekinške deklaracije (1995.), ističući važnost garantovanja seksualnih i reproduktivnih prava, a posebno pristupa dobrovoljnom prekidu trudnoće.

Forum ravnopravnost generacija u junu 2021. godine bit će ključni trenutak koji će potvrditi posvećenost međunarodne zajednice promicanju prava djevojčica i žena i izgradnji ravnopravnijih društava.

Za više informacija o aktivnostima Francuske u korist seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja.

Ravnopravnost u središtu vanjske politike Francuske

5 pravaca djelovanja Međunarodne strategije Francuske za ravnopravnost žena i muškaraca (2018;-2022;) imaju za cilj da ovu široku tematiku stave u središte političke agende Ministarstva vanjskih poslova : saradnja na razvoju, ekonomska uticajna, kulturna, obrazovna diplomatija…

Biti uzor

Pošto sve počinje davanjem primjera, ministarstvo će udvostručiti napore na jednakosti i paritetu unutar svojih ekipa i timova svojih operatora. Ovo će uključivati:

  • povećanje broja žena na rukovodećim i ambasadorskim položajima;
  • podizanje svijesti i educiranje uposlenika po pitanjima spola;
  • sistematično integrisanje ravnopravnosti između žena i muškaraca u strategije i aktivnosti 12 operatora nad kojima ministarstvo vrši nadzor ili sunadzor.

Jačanje političke podrške pitanjima ravnopravnosti

Da bi se intenziviralo političko zagovaranje ravnopravnosti žena i muškaraca, teme zasnovane na spolu moraju biti integrisane u sve međunarodne institucije, i u sva pitanja, bilo da su povezana ili ne s razvojem. To se posebno odnosi na obrazovanje, stručno osposobljavanje i integraciju, humanitarnu strategiju, klimatska i ekonomska pitanja, stanovništvo, seksualna i reproduktivna prava i zdravlje ... Strategija takođe podstiče razmatranje teme ravnopravnosti žena i muškaraca tokom bilateralnih političkih sastanaka i njihovu integraciju u rad diplomatskih predstavništava.

Partnerstvo iz Biarritza

Bolje finansiranje aktivnosti u korist ravnopravnosti

U cilju osiguravanja sredstava za konkretno djelovanje, povećaće se udio javne pomoći razvoju posvećenom aktivnostima u korist ravnopravnosti. Konkretno, 50% sredstava koja će dodijeliti Francuska razvojna agencija bit će do 2022. godine usmjerena na projekte koji imaju za cilj smanjenje neravnopravnosti spolova.

Inicijativa AFAWA

Inicijativa AFAWA (Affirmative Finance Action for Women in Africa) pokrenuta je za vrijeme G7 kojim je predsjedavala Francuska 2019. godine. Ova inicijativa koju vodi Afrička razvojna banka u saradnji s Afričkim garancijskim fondom, ima za cilj olakšati pristup finansiranjima u Africi za žene poduzetnice. Gotovo 1,5 milijardi dolara sredstava biće mobilizirano tokom perioda 2019.-2024. u okviru AFAWA za podršku ženama poduzetnicama na kontinentu.

Program AFAWA teži trostrukom cilju: i) osigurati ženama poduzetnicama u Africi pristup finansiranju; ii) pružanje tehničke pomoći partnerskim finansijskim institucijama kako bi prilagodile svoje finansijske usluge potrebama žena poduzetnica; iii) stvoriti okruženje pogodno za žensko poduzetništvo, s posebnim akcentom na uklanjanje strukturnih i regulatornih prepreka koje ograničavaju ženama pristup finansiranju.

Francuska u potpunosti podržava inicijativu AFAWA kroz podršku programima tehničke pomoći i osiguravanju garancijskog fonda koji poduzetnicama olakšava pristup finansiranju.

Učiniti transparentijim aktivnosti u korist ravnopravnosti

Rad na transparentosti počinje komunikacijom lišenom sterotipa o spolu : ministarstvo i njegovi operateri vode računa da u svojim porukama koriste ženski i muški rod, kroz uravnoteženo društveno predstavljanje ... A za potvrdu transparentnosti, koriste se pokazatelji za procjenu poduzetih radnji, što je jedini način za procjenu efikasnosti pomoći.

Izvještaj Visokog vijeća za ravnopravnost o feminističkoj diplomatiji

U novembru 2020. godine, Visoko vijeće za ravnopravnost žena i muškaraca izradilo je srednjoročni izvještaj o provođenju ovog prioriteta francuske vanjske politike. Dobiveni izvještaj daje 19 preporuka za jačanje provedbe feminističke diplomatije u različitim područjima djelovanja.

Za više informacija

Podržati civilno društvo i objediniti rezultate

Kroz različite platforme koje okupljaju aktere razvoja, Strategija ima za cilj jačati razmjene informacija i iskustava između nevladinih organizacija, privatnog sektora – u ime društveno odgovornih preduzeća - istraživanja i javnih vlasti. Putem ove snažne poluge za razvoj ravnopravnosti žena i muškaraca, stručnost i transparentnost francuskih nevladinih organizacija jače će djelovati po pitanju spola i ženskih prava.

Fond za podršku feminističkim organizacijama

Fond za podršku feminističkim organizacijama, kojeg je Predsjednik Republike najavio 2019. godine, ima za cilj pružiti podršku feminističkim organizacijama civilnog društva koje djeluju u partnerskim zemljama francuske razvojne politike. Pod zajedničkim vodstvom Ministarstva Evrope i vanjskih poslova i AFD-a, ovaj fond će mobilizirati 120 miliona eura tokom tri godine (2020., 2021., 2022.) za finansiranje aktivnosti feminističkih pokreta širom svijeta. Biće namijenjen lokalnim organizacijama civilnog društva koje djeluju u korist ravnopravnosti žena i muškaraca, prava žena i djevojaka i pitanja zasnovana na spolu.

Za više informacija

PDF - 417.9 kb
Stratégie internationale de la France pour l’égalité entre les femmes et les hommes (2018-2022) dans son intégralité (en français)
(PDF - 417.9 kb)

Posljednja promjena 10/03/2021

Početak stranice