Izjava Jean-Yvesa Le Driana, ministra za Evropu i vanjske poslove (25. novembar 2020.) [fr]

Povodom 21. međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Francuska ponovo potvrđuje svoju posvećenost i odlučnost u borbi protiv i uklanjanju svih oblika nasilja nad ženama i djevojkama.

Ovu godinu obilježio je dramatičan porast ovog nasilja, što je prije svega posljedica pandemije COVID-19 i perioda zatvaranja. U međunarodnom kontekstu, koji je između ostalog obilježen i povratkom konzervativizma u oblasti ženskih prava, moramo više nego ikad ostati mobilizirani.

To je smisao naše ambiciozne i odlučne feminističke diplomatije. Značajno smo ojačali naše međunarodno zagovaranje u korist ženskih prava, posebno tokom prošlogodišnjeg francuskog predsjedavanja G7, i na svim forumima predstavljamo svoje prioritete - borba protiv nasilja, odbrana seksualnih, a posebno reproduktivnih, prava i zdravlja. Nastavit ćemo naše aktivnosti u korist univerzalizacije Istanbulske konvencije Vijeća Evrope, koja predstavlja najuspješniji međunarodni instrument u borbi protiv nasilja nad ženama. Naša državna razvojna pomoć posvećena rodnoj ravnopravnosti također se kontinuirano povećava i trebala bi doseći 700 miliona eura u 2022. godini. Osnovali smo fond za podršku feminističkim organizacijama u nerazvijenim zemljama (120 miliona eura tokom 3 godine).

Francuska će nastaviti u 2021. godini sa zalaganjem za borbu protiv svih oblika rodno zasnovanog i seksualnog nasilja. Francuska će biti domaćin Foruma za ravnopravnost generacija u Parizu u junu 2021. godine. To će biti najveći međunarodni događaj naredne godine u vezi sa ženskim pravima, a omogućiće uspostavljanje šest velikih akcionih koalicija, od kojih će se jedna odnositi na borbu protiv nasilja. I najzad, Francuska će iskoristiti svoje predsjedavanje Vijećem za ljudska prava (2021. - 2023.) za aktivno promovisanje prava žena i djevojčica.

Ova feministička diplomatija se također provodi u okviru našeg ministarstva, koji mora služiti kao uzor. Iz tog razloga je od 2018. godine uspostavljen ministarski plan za borbu protiv seksualnog uznemiravanja osnivanjem jedinice za osluškivanje i praćenje žrtava seksualnog nasilja i seksističkih činova, jer tu nekažnjivosti ne smije biti. Ova jedinica će 1. decembra biti integrirana u jedinstveni sistem za prijavljivanje pod nazivom „Nulta tolerancija“.

Posljednja promjena 26/11/2020

Početak stranice