Debata o klimatskim izazovima sa studentima IBU-a (11. decembar 2017.) [fr]

Povodom druge godišnjice Pariškog sporazuma (12. decembar 2015.), Francuska ambasada u BiH, International Burch University (IBU) i Green Council BiH organizovali su debatu sa studentima o izazovima klimatske akcije.

Francuski ambasador u Bosni i Hercegovini, g. Guillaume Rousson, podsjetio je da je Pariški sporazum potpisan kako bi sve zemlje svijeta zajedno djelovale protiv klimatskih promjena kao globalnog izazova. Govorio je o različitim aspektima sporazuma i predstavio moguća rješenja za preostale probleme : "Potrebno je još puno raditi na osigiranju sredstava koja će pomoći zemljama u razvoju da primjene Pariški sporazum ; Francuska se nada da će upravo to uraditi na samitu "One Planet" kojeg organizuje Predsjednik Macron u Parizu 12. decembra 2017."

Šef Odjela za zaštitu okoliša u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Dr. Senad Oprašić, predstavio je obaveze koje je Bosna i Hercegovina preuzela u Parizu kao i implikacije ovih napora za ekonomiju zemlje i svakodnevni život građana.

Prorektorica za međunarodne odnose i naučnu saradnju IBU-a, i predsjednica Green Councila BiH, assist. prof. dr. Sanela Klarić, rekla je da se angažman za klimatsku akciju konkretizuje svakodnevno, posebno kroz ulogu obrazovnih institucija.

Učesnici u debati također su imali priliku obići "studentski paviljon" IBU-a. Zahvaljujući ovom projektu kojeg vode studenti univerziteta i Green Council u saradnji sa nekoliko javnih i privatnih partnera i univerziteta iz cijele regije, omogućiće se izgradnja objekta sa skoro nultom potrošnjom energije od prirodnog i lokalnog materijala. Ovaj objekat predstavlja koristan primjer inovativnosti u službi zaštite okoliša, a upravo smanjenje energetske potrošnje objekata predstavlja jedan od osnovnih obaveza iz Pariškog sporazuma.

Posljednja promjena 12/12/2017

Početak stranice