Zašto birati Francusku za visokoškolski studij [fr]

Otkrijte koje prednosti nudi francuski univerzitetski sistem međunarodnim studentima

Francusko visoko obrazovanje je među najboljima na svijetu

Izvrsnost francuskog visokog obrazovanja priznata je širom svijeta. Bilo da se radi o rang-listi Šangaja, Financial Timesa, Times Higher Educationa ili European Reporta on Science &Technologies Evropske komisije, francuske ustanove su uvijek u prvom redu.

Svake godine, Francuska ulaže mnogo novca u obrazovanje i istraživanje : obrazovanje je na prvom mjestu među budžetskim troškovima države (više od 20%).

Francuski industrijski, tehnološki i naučni uspjesi (svemir, promet, medicina, matematika), brojne Nobelove nagrade ili Fieldove medalje, pokazuju da je Francuska među najdinamičnijim centrima za inovaciju i istraživanje.

Francuske ustanove izdaju diplome u skladu sa evropskim normama sa zajedničkom osnovom "LMD" (za trogodišnji studij, master, doktorat). Ove diplome su široko priznate u svijetu.

Studij nije skup za studente zahvaljujući ulaganjima države

Francusko visoko obrazovanje je finansijski jedno od najpristupačnijih na svijetu, jer francuska država finansira najveći dio ovih troškova :

- Na univerzitetima, godišnja školarina je od 200 do 400 eura za francuske i strane studente. Naime, jedna školska godina u prosjeku košta 10000 eura. Međutim, francuska država direktno plaća 95% ovih troškova, čak i za strane studente.
- U privatnim školama, troškovi upisnine mogu biti viši.

Osim preuzimanja troškova studiranja, francuska država nudi različite vidove socijalne pomoći i stipendije francuskim i stranim studentima.

Francuska prima skoro 300 000 međunarodnih studenata

Francuska je danas na čtvrtem mjestu u svijetu po broju međunarodnih studenata, sa 310 000 (12% ukupnog broja studenata), od čega 25 000 doktoranata. Za deset godina broj stranih studenata u Francuskoj povećan je za 75%!

Francuska oduvijek vodi politiku jednakog tretmana francuskih i stranih studenata. Strani studenti, iz bilo koje zemlje, u Francuskoj uživaju ista prava i iste prednosti kao i francuski. Troškovi upisnine su identični za sve studente i svi imaju ista socijalna prava (zdravstveno osiguranje, pomoć pri smještaju).

Studiranje na francuskom ili engleskom jeziku

Većina studijskih programa u Francuskoj su na francuskom jeziku i namijenjeni su studentima koji već raspolažu znanjem tog jezika.

Međutim sve više i više, francuski univerziteti nude programe na engleskom jeziku, posebno za master ili doktorat. Da bi pristupili ovim programima, studenti ne moraju govoriti francuski jezik. Naučiće ga na licu mjesta, kroz kontakte sa francuskim studentima.

U oba slučaja, studiranje u Francuskoj je i prilika da se pridružite ostalim frankofonima kojih je 250 miliona. Francuski je drugi radni jezik Evropske unije, i jedan od šest službenih jezika UN-a i većine međunarodnih organizacija.

Za više informacija (vrste studija, na francuskom i engleskom jeziku, po nivoima i disciplinama, mogućnosti finansiranja, itd.) :
- Posjetite sajt www.campusfrance.org (na francuskom i engleskom jeziku)
- Kontaktirajte Campus France BiH

Logo CampusFrance - JPEG

Posljednja promjena 26/10/2017

Početak stranice