Vožnja u Francuskoj sa stranom vozačkom dozvolom [fr]

Pravila u saobraćaju imaju za cilj da ograniče opasnost od nesreća posebno sa smrtnim ishodom. Svako treba da ih poštuje, bez obzira da li je rezidentni stanovnik zemlje ili nije.

Vozačka dozvola

Ako dolazite u Francusku radi kratkog boravka (recimo na odmor), možete voziti sa vašom dozvolom. Ona mora biti važeća i napisana na francuskom jeziku ili imati u dodatku službeni prevod na francuski jezik ili međunarodnu dozvolu.

Ako ste rezident u Francuskoj, možete koristiti vašu dozvolu tokom jedne godine dana, pod određenim uslovima. Nakon godinu dana moraćete zamijeniti vašu stranu vozačku dovolu za francusku.

Za više informacija : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19126

Vozačka dozvola sa virtualnim bodovima

Francuska predviđa dodjelu bodova za vlasnike stranih vozačkih dozvola koji voze u Francuskoj (« vozačka dozvola sa virtuelnim bodovima »).

Taj broj bodova će biti umanjen ako vozač počini prekršaj u Francuskoj.

Ako broj bodova dostigne nulu, vozaču će biti zabranjena vožnja na francuskoj teritoriji tokom jedne godine dana. U slučaju nepoštivanja ove zabrane, prekršilac rizikuje kaznu zatvora od 2 godine i kaznu od 4.500 €, kao i trenutno isključenje vozila iz saobraćaja.

Ograničenje brzine

Maksimalna dozvoljena brzina u Francuskoj je :

  • 50 km/h u naseljenim mjestima ;
  • 80 km/h van naseljenih mjesta na dvosmjernim putevima bez središnjeg zelenog pojasa (neki putevi mogu imati ograničenje na 90 km/h) ;
  • 110 km/h na putevima sa dvije trake razdvojene 1 zelenim pojasom (100 km/h po kišnom vremenu);
  • 130 km/h na autoputevima (110 km/h po kišnom vremenu);

U slučaju nepoštivanja ovog ograničenja, napraviće se prijave vozačima a obavijesti o kazni biće poslane počiniocima prekršaja.

Korištenje mobilnog telefona

Zabranjeno je voziti sa mobilnim telefonom u ruci ili sa nekom vrstom audio uređaja sa slušalicom, bubicom ili kacigom ; to podliježe :

  • jednokratnoj kazni od 135 € ;
  • oduzimanju 3 boda sa vozačke dozvole

Osim toga, korištenje mobilnog telefona u ruci zajedno sa drugim prekršajem zakona o saobraćaju povlači oduzimanje vozačke dozvole na licu mjesta. Ako niko od suvozača, vlasnik važeće vozačke dozvole, ne može voziti vozilo, onda se vozilo isključuje iz saobraćaja.

Konzumiranje alkohola i opojnih sredstava

Visina dozvoljenog alkohola organičena je na 0,5 g alkohola po litri krvi. Za vozače u javnom prevozu, vlasnike probne vozačke dozvole i početnike, granica je 0,2 g po litri.

Zabranjuje se vožnja ili pratnja polaznika auto-škola, nakon korištenja substanci ili biljaka katerogisanih kao opijati, bez obzira na apsorbovanu količinu.

Vožnja pod uticajem alkohola ili opojnih proizvoda može prouzrokovati oduzimanje vozačke dozvole na licu mjesta. Ako niko od suvozača, vlasnik važeće vozačke dozvole, ne može voziti vozilo, onda se vozilo isključuje iz saobraćaja.

Ako je prekršaj konstatovan i ako se vozilo isključuje iz saobraćaja, ono će biti ostavljeno u pauk službi 7 dana a moćiće ga preuzeti samo osoba vlasnik važeće vozačke dozvole i osiguranja.

Sigurnosna oprema

Nošenje sigurnosnog pojasa je obavezno u svim vozilima, naprijed i pozadi. Djeca trebaju biti pravilno posjednuta i vezana u posebnim sjedalicama.

Nošenje kacige I rukavica je obavezno za vozače I putnike na motornim dvotočkašima.

Prisustvo sigurnosnog pojasa i trougla za signalizaciju (kao dodatak žmigavcima) obavezno je u svakom vozilu.

Posljednja promjena 28/06/2018

Početak stranice