Liječenje u Francuskoj

Francuska ima svjetsku reputaciju u kvaliteti liječenja i tradiciji prijema pacijenata. Zahvaljujući zdravstvenom i istraživačkom sistemu koji je međunarodno priznat, kao i kvalitetnoj infrastrukturi, Francuska prima veliki broj pacijenata koji dokaze iz cijelog svijeta. Ova ponuda zdravstvenih usluga predstavljena je u informativnoj brošuri namijenjenoj stranim pacijentima.

Zdravstveni sistem priznat u cijelom svijetu

Francuska je zemlja medicinske inovacije. U brizi da svoje umijeće približi svima, Francuska je odlučila ojačati strukture za prijem osoba koje se žele liječiti na njenom teritoriju.

Kroz proceduru dobijanja vize za zdravstvene svrhe, pristup francuskom zdravstvu je olakšan. Prijem u bolnicu pacijenata i članova njihovih porodica poboljšan je zahvaljujući prije svega osoblju koje je obučeno specijalno za tu namjenu. Uspostavljena metoda omogućava brzu obradu, sa prosječnim rokom čekanja, što Francusku smješta na treće mjesto prema rang listi Commonwealth Fund 2014.

Francuska izvrsnost u sedam medicinskih specijalnosti

Kako bi podržali pacijente u njihovim potrebama, Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodnog razvoja objavilo je, u saradnji sa Atout France i zdravstvenim udruženjima (FHF, FHP, Fehap, Unicancer), brošuru pod nazivom "Liječenje u Francuskoj".

Brošura predstavlja francusku medicinsku izvrsnost u sedam specijalnosti (onkologija, kardio-vaskularne bolesti, neurologija, pedijatrija, ginekologija i akušerstvo, oporavak i rehabilitacija) sa, za svaku od ovih disciplina, spiskom usluga odabranih od strane zdravstvenih udruženja prema kvaliteti i reputaciji osoblja, njihovom međunarodnom iskustvu, upotrebi stranih jezika i kapacitetu za prijem i obradu stranih pacijenata.

Preuzmite brošuru "Liječenje u Francuskoj" :
- na francuskom jeziku (PDF, 1,5 Mo)
- na engleskom jeziku (PDF, 1,5 Mo)

Dernière modification : 23/11/2016

Haut de page