Omaž Hanifi Kapidžić-Osmanagić [fr]

Veoma nas je pogodila vijest da nas je prije mjesec dana napustila gđa Hanifa Kapidžić-Osmanagić, istaknuta ličnost frankofonije u Bosni i Hercegovini.

Hanifa Kapidžić-Osmanagić - Institut Français - JPEG
Njeno neumorno djelovanje u korist učenja francuskog jezika dalo je nesvakidašnji doprinos utjecaju francuske kulture u Bosni i Hercegovini. Redovno pozivana na brojne francuske univerzitete i visoke škole, gospođa Kapidžić-Osmanagić bila je šef katedre za francuski jezik i književnost na Univerzitetu u Sarajevu, dekanesa Filozofskog fakulteta, prorektorica Univerziteta u Sarajevu.

Njena ljubav prema književnosti i kulturi bila je neodvojiva od njene borbe za izražavanje, posebno kroz udruženje PEN Centar Bosne i Hercegovine, kojim je predsjedavala.

Profesorica, prevodilac, esejista, nagrađena je Ordenom akademske palme. Svi će sačuvati uspomenu na njenu intelektualnu sklonost i duboku ljudskost.

Posljednja promjena 22/10/2019

Početak stranice