Međunarodni sajam u Gračanici (23. aprila 2013.)

23. aprila 2013.godine, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, G. Nermin Nikšić, u prisustvu ambasadora Francuske u Bosni i Hercegovini, G. Rolanda Gillesa, je otvorio Međunarodni sajam u Gračanici.

Francuska, koja je partner na ovom Sajmu, s ponosom ističe privilegovane odnose između pobratimljenih gradova Fleury-les-Aubrais (Orléans-Francuska) i Gračanice.

Istog dana je organizovan okrugli sto u prisustvu savjetnika ministra za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine, G. Borislava Vukovića u saradnji sa francusko-bosanskohercegovačkim poslovnim klubom, na temu podrške ekonomiji, sa tri radionice :

  • Politika privlačenja stranih investicija,
  • Podrška osnivanju preduzeća,
  • Podrška zapošljavanju.

Prilikom ovog sajma Grapos-Expo u Gračanici, 25. maja 2013 g. održana je konferencija pod nazivom : « Potaknuti poljoprivrednu proizvodnju i distribuciju kako bi osvojili nova tržišta » (doprinos francuskih porodičnih ruralnih kuća).

G. Nusret Helić, načelnik općine Gračanica, otvorio je veoma uspješnu konferenciju, kojoj su prisustvale mnoge osobe od kojih :

  • g. Suad Selimović sekretar Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Kantonalne privredne komore Tuzla,
  • g. Salko Bešić predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Toplice (UPP Toplice),
  • i g. Began Muhić, predsjedavajući Općinskog vijeća Živinice.

Sva trojica su učestvovali u studijskoj posjeti francuskim porodičnim ruralnim kućama i na veoma konkretan i koristan način su podijelili svoje iskustvo.

Članak Klix

Članak 24sata

Posljednja promjena 10/05/2013

Početak stranice