Završni seminar evropskog programa partnerstva za transport

JPEG

Francuski ambasador, G. Roland Gilles, ministar za komunikacije i transport Bosne i Hercegovine, G. Damir Hadžić i predstavnik francuskog ministarstva za ekologiju, održivi razvoj i energiju (MEDDE), G. Robin Sébille, otvorili su seminar čestitajući na poslu urađenom tokom 20 mjeseci trajanja ovog partnerstva. Oni su naglasili kvalitet saradnje i vrijednost ekspertize koja je data institucijama Bosne i Hercegovine u pripremi za dobijanje i korištenje fondova za PredPrikljucenje (IPA), posebno dio 3 (regionalni razvoj) koji bi početkom 2014. godine trebao biti dostupan Bosancima.

Na osnovu prezentacija stalnog savjetnika za partnerstva, G. Jean-Claude Ebela, i šefova projekata za dvije ugovorne strane, G. Guy Benattara za Francusku i G. Kemala Karkina za Bosnu i Hercegovinu, bilo je moguće postići ohrabujuće rezultate ovog partnerstva, čiji su ciljevi postignuti i čak prevaziđeni.
JPEG
Ovaj projekat je, između ostalog, omogućio obuku službenika ministarstva i budućih potencijalnih korisnika o načinu programiranja, dobijanju i korištenju fondova IPA, putem sesija za obuku i posjeta terena u Francuskoj, Hrvatskoj i Portugalu.

Najvći rezultati partnerstva su što je, sa jedne strane, omogućio svim operatorima da nauče da rade zajedno i sa druge, što je stvorena baza podataka koja sadrži projekte za infrastrukturu transporta u zemlji a koja će od sada moći biti redovno ažurirana.
JPEG
Ovaj završni seminar ujedno je bio prilika i da se istaknu izazovi sa kojima se suočavaju bosanske vlasti, tj.jačanje tehničkih i administrativnih kapaciteta institucija, razvoja ljudskih resursa koji će definisati i nositi projekte i graditi odnose povjerenja sa potencijalnim privatnim investitorima.

Učesnici su jednoglasno izrazili želju da zaključe druga partenrstva u oblasti transporta, tražeći ponovo francusku ekspertizu, posebno MEDDE i DATAR kao i evropske fondove TAIEX.

Posljednja promjena 26/09/2017

Početak stranice