Završetak obuke o borbi protiv opojnih droga

JPEG

Ekspert brigade za borbu protiv opojnih droga iz Policijske prefekture iz Pariza, Poručnik FLOURY Yannik, vodio je obuku o borbi protiv opojnih droga u oblasti uzgoja kanabisa i hemijskih prekursora od 20. do 22. septembra 2011. Ovaj seminar, održan u sjedištu SIPA-e,
kojeg finansira MILDT, pratilo je 29 policajaca iz državnih policijskih agencija i različitih entiteta.
Obuka je završena dodjelom diploma u prisustvu francuskog ambasadora, Gospodina Rolanda GILLLESA i zamjenika direktora SIPA-e, G. DOMINKOVIĆA kao i poručnika COLLEA, atašea za unutarnju sigurnost.

Posljednja promjena 23/09/2011

Početak stranice