Viza dugog boravka za Francusku [fr]

Za boravke u Francuskoj duže od 90 dana postoji više kategorija različitih viza.

Ukoliko ste državljanin Bosne i Hercegovine, i želite otići u Francusku na duže od 90 dana u vremenskom periodu od 180 dana, trebate tražiti vizu iz jedne od slijedećih kategorija (za informacije o cijeni i potrebnim dokumentima, kliknite na jedan od linkova) :


- Viza dugog boravka – supružnici državljana Francuske (word, 73 ko)

- Radna viza dugog boravka (word, 72 ko)

- Studentska viza dugog boravka (word, 75 ko)

- Viza dugog boravka – bliski srodnici na skrbi (word, 73 ko)

- Viza dugog boravka – spajanje porodica (word, 73 ko)

Odjel za vize Ambasade Francuske u Sarajevu podsjeća da zahtjevi za vize moraju biti predati barem 15 dana prije planirane posjete i ne ranije od 3 mjeseca prije planiranog odlaska.

Podnosilac zahtjeva za vize treba da poštuje ove rokove. Odluka o zahtjevima predatim u roku kraćem od 15 dana, može biti donijeta poslije predviđenog datuma odlaska.

Preuzmite obrasce zahtjeva za vizu dugog boravka

PDF - 29 kb
Zahtjevz za vizu dugog boravka
(PDF - 29 kb)

(PDF, 29 ko)

PDF - 34.1 kb
Attestation OFII pour visa long séjour
(PDF - 34.1 kb)

(PDF, 33 ko)

Posljednja promjena 18/12/2015

Početak stranice