« Vatrogasci za međunarodne hitne intervencije » boravili su u BiH 3. i 4. oktobra 2013.

Francuska nevladina organizacija « Vatrogasci za međunarodne hitne intervencije » (VHI) boravila je u BiH 3. i 4. oktobra s ciljem provođenja kampanje donacija i obuka.

NVO VHI su se ponovo odazvali na molbu za tehničku saradnju sa BiH. Kao nastavak svoje akcije opremanja i obuke u oblasti pomoći na cesti, ova organizacija je i ove godine donirala u više opština opremu za rezanje željeza.

Četiri opštine će ove godine dobiti donacije : Mostar, Vitez, Kostajnica i Istočno Sarajevo. 2009. i 2012. godine NVO VHI je donirala ovaj materijal u šest opština.

Francuski stručnjaci, predavači VHI, g. André Thierry i g. Rémy Desbois, pokazali su svoje znanje u odličnim uslovima pred 20 vatrogasaca iz 10 opština. Staž je bio organizovan u Direkciji za civilnu zaštitu FBH na Stupu.

Uz ovu obuku, obavljena je i obuka pružanja pomoći na cesti, a okončana je službenim uručenjem donacija (u vrijednosti od 20 000 eura) 3. oktobra u Federalnoj direkciji za civilnu zaštitu na Stupu u prisustvu zamjenika ministra sigurnosti BiH, g. Mladena Ćavara.

Posljednja promjena 07/10/2013

Početak stranice