Uručenje donacije tehničke opreme i materijala gorskim spasilačkim službama (23.februara 2021.) [fr]

Gospođa ambasadorica Christine Toudic, predstavljajući francusko ministarstvo unutrašnjih poslova, uručila je gospodinu Selmi Cikotiću, ministru sigurnosti Bosne i Hercegovine, donaciju materijala u opremi za pomoć i spašavanje u planinama, koju finansira Direkcija za saradnju, sigurnost i odbranu francuskog ministarstva za Evropu i vanjske poslove.

PNG

Donacija ovog materijala prva je faza većeg projekta saradnje u oblasti gorskog spašavanja.

Za finansiranje ove saradnje odobren je zahtjev upućen evropskim fondovima u obliku TAIEX projekta. Francuska i Austrija su zajedno nastupile kako bi se ispoštovao njegov okvir. Stručnjaci iz sigurnosnih snaga ove dvije zemlje radiće zajedno na budućoj edukaciji. Sa francuske strane, projekat će pratiti i koordinirati služba za unutrašnju sigurnost francuske ambasade u Bosni i Hercegovini.

Cilj ovog projekta nije izolovana i pojedinačna akcija. Bosna i Herrcegovina, zemlja sa brojnim planinskim masivima, zajedno sa ostalim balkanskim zemljama, nudi perspektive za dugoročnu saradnju u ovoj oblasti. Spasilački timovi koji rade nesebično i predano na terenu, biće u prilici da iskoriste stručnost francuskih i stranih stručnjaka da bi na kraju dosegli visok nivo sposobnosti. Ovo će sigurno biti plus u perspektivi buduće integracije u Evropsku uniju.

Uporedo sa provedbom TAIEX projekta, zahvaljujući učešću Direkcije za saradnju, sigurnost i odbranu francuskog ministarstva za Evropu i vanjske poslove, sakupljen je fond za kupovinu materijala u vrijednosti od oko 24 000 KM (oko 12 000 eura). Ova oprema je prva konkretna realizacija projekta TAIEX.

Posljednja promjena 24/02/2021

Početak stranice