Ured za unutrašnju sigurnost [fr]

Adresa : Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka, 18 - 71000 Sarajevo
Telefon : + 387 33 282 097
Faks : + 387 33 282 098
E-pošta

Imenovan od strane Uprave za međunarodnu saradnju na čelo Ureda za unutrašnju sigurnost i pod nadležnošću ambasadora Francuske, ataše za unutrašnju sigurnost predstavlja Generalnu upravu Državne policije i Generalnu upravu Državne žandarmerije. Osim funkcije savjetnika ambasadora, uloga atašea za unutrašnju sigurnost se sastoji u slijedećem :

  • On razvija odnose povjerenja i saradnje sa domaćim policijskim vlastima. Na taj način može pripremati programe razmjene osoblja, ili predlagati aktivnosti vezane za obuku bosanskohercegovačkih sigurnosnih službi.
  • On provodi operativnu francusko-bosansku saradnju, zasnovanu na razmjeni informacija, naročito u domenu međunarodnog kriminala (ilegalna imigracija, organizirani kriminal, terorizam, trgovina drogom…).
  • On predlaže i potiče programe bilateralne policijske saradnje.

Osim toga, može biti pozvan da pomogne konzularnoj službi u pitanjima zaštite francuske zajednice u Bosni i Hercegovini, ili ekonomskoj misiji u promoviranju francuske industrije sigurnosne opreme. Ured za unutrašnju sigurnost, kroz stalne odnose sa policijskim vlastima zemlje domaćina, doprinosi takođe jačanju sigurnosti na francuskom teritoriju.

Posljednja promjena 13/09/2017

Početak stranice