Udruženje PUI obezbijedilo 80 individualnih oprema za vatrogasce Srebrenika [fr]

U saradnji sa Odjelom za unutarnju sigurnost Ambasade Francuske, francusko udruženje « Vatrogasci za međunarodne hitne slučajeve » doniralo je 80 individualnih oprema za intervenciju vatrogascima Srebrenika (Tuzlanski kanton).

« Vatrogasci za međunarodnu hitnu pomoć » (PUI) su od 2009. godine obezbijedili treninge i opremu za nekoliko vatrogasnih brigada u Bosni i Hercegovini. Odnosi sa Srebrenikom su uspostavljeni u u maju 2014. za vrijeme velikih poplava kojom prilikom je PIU pružio svoju pomoć.

Posljednja promjena 15/09/2015

Početak stranice