Učešće Bosne i Hercegovine u građanskoj debati o klimi i energiji (juni 2015.) [fr]

5. juna 2015. Bosna i Hercegovina je učestvovala u planetarnoj građanskoj debati o klimi i energiji koja je u isto vrijeme organizovana u 75 zemalja. Koordinator ovog događaja, u kojem su učešće uzeli stotinu građana, je Jan Zlatan Kulenović i njegovo udruženje Munja. Inicijativa je održana u sklopu priprema za održavanje konferencije COP21.

Stotinu je učesnika imalo priliku dati svoje mišljenje o pet ključnih tema sa pregovora 21. Konferencije zemalja učesnica (COP21) koja će se održati u Parizu u decembru 2015. Ukupno 10 000 građana cijelog svijeta, sa 5 kontinenata i 13 otoka, dali su svoj doprinos ovoj planteranoj debati i na taj način učestvovali u donošenju javnih odluka.
Ovaj je ambiciozni projekat pokrenula Nacionalna komisija za javnu francusku debatu (CNDP), a sekretarijat CCNUCC-a (Okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama) priznala ga je kao sastavni dio pregovaračkog procesa.

Preporuke koje su dali građani tokom ove planetarne građanske debate o klimi i energiji biće predstavljene pregovaračima 15. juna 2015., kao i na velikom događaju u Parizu, konferenciji COP21.

Pogledajte reportaže na Youtubeu :

Posljednja promjena 29/12/2015

Početak stranice