Bilans akcija saradnje Ureda za unutrašnju sigurnost za 2012.

URED ZA UNUTRAŠNJU SIGURNOST - BILANS AKCIJA SARADNJE ZA 2012.

Ured za unutrašnju sigurnost u Sarajevu u 2012. godini organizirao je 16 akcija u oblasti tehničke policijske saradnje i u oblasti civilne zaštite.
Ti projekti finansirani su od strane Uprave za saradnju u oblasti sigurnosti i odbrane i Ministarstva vanjskih poslova, zatim iz fondova Međuministarske misije za borbu protiv toksikomanije i droga (MILDT, budžet Francuske), te evropskih fondova TAIEX. Treba naglasiti da su ove godine naši partneri sami finansirali jednu posjetu u Francuskoj. Prepoznati su francusko iskustvo, kao i izvrsna organizacija službi Uprave za međunarodnu saradnju.
Treba takođe spomenuti posjetu prefekta Françoisa Lucasa, iz Generalnog sekretarijata za imigraciju i integraciju Uprave za imigraciju, u okviru praćenja i finaliziranja Protokola o readmisiji između BiH i Francuske.
Jedna pripadnica policije MUP-a Tuzlanskog kantona (FBiH) je pohađala tromjesečnu obuku (septembar - decembar) u školi žandarmerije za komandno-štabne oficire u mjestu Roşu, u Rumuniji.

AKCIJE SARADNJE I BROJ POLAZNIKA U BiH I U FRANCUSKOJ (POSJETE) : 250

Seminari i obuke:

- Problematika Roma i trgovina ljudima: 30
- Borba protiv cyber kriminala: 20
- Novac stečen od trgovine drogom: 20
- Obuka službenih pasa za otkrivanje droga: 30
- Obuka sa instruktoricom za borbu protiv droge: 50

Posjete:

- Posjeta Centru za saradnju policije i carine: 3
- Posjeta Jedinici za specijalnu podršku Francuske žandarmerije: 3
- Posjeta za Agenciju za policijsku podršku: 2
- Posjeta za šefove jedinica za droge: 5
- Posjeta Centru za administrativno zadržavanje: 5
- Posjeta Centru za obuku službenih pasa žandarmerije u Gramat: 5

Osim saradnje u oblasti unutrašnje sigurnosti, treba takođe spomenuti dvije akcije u oblasi civilne zaštite:
- U februaru 2012, nakon vremenskih nepogoda, Krizni centar francuskog Ministarstva vanjskih poslova izdvojio je novac za kupovinu motornih sanki i paketa za Crveni križ.
- U novembru 2012, francuska NVO « Vatrogasci za međunarodne hitne slučajeve » je nastavila sa svojim donacijama za BiH, kroz doniranje setova za izvlačenje unesrećenih prilikom saobraćajnih nezgoda, za tri općine (Zavidovići, Zvornik i Gračanica), te kroz obuku o pomoći na cestama za bh vatrogasce. U realiziranju ove aktivnosti učestvovala su dva eksperta iz te francuske NVO.

Posljednja promjena 03/04/2019

Početak stranice