Trostruko lice jezika : forma, smisao, izraz - objavljivanje Zbornika radova (mart 2019.) [fr]

Nakon kolokvija organizovanog na Filološkom fakultetu u Banjoj Luci 7. aprila 2017. godine, nedavno je objavljen Zbornik radova pod nazivom "Trostruko lice jezika : forma, smisao, izraz".

Zbornik "Trostruko lice jezika : forma, smisao, izraz" sadrži radove koj su nastali nakon istoimenog međunarodnog kolokvija održanog 7. aprila 2017. na Univerzitetu u Banjoj Luci. Ovaj događaj je organizovala Katedra za francuski jezik i književnost uz poršku Francuske ambasade u BiH, Švicarske ambasade u BiH i Univerzitetske agencije za frankofoniju. Osnovna tema Zbornika obuhvata nekoliko pravaca, i to jezički, književni, kulturni i didaktički. Objavljeni članci pristupaju na originalan način ovoj problematici i predstavljaju značajan doprinos istraživanju hermeneutike.

Zbornik je posvećen Dragani Lukajić, doktorantici lingvistike na Univerzitetu u Ženevi i docentu za francuski jezik, koja je preminula u oktobru 2017. godine, a čiji je doprinos održavanju ovog kolokvija bio izuzetan. Naučni radovi Dragane Lukajić značajno su doprinijeli regionalnom i međunarodno ugledu Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Posljednja promjena 02/04/2019

Početak stranice