Svjetski kongres za zaštitu prirode: veliki međunarodni skup za biodiverzitet [fr]

Od 3. do 11. septembra 2021. Francuska je po prvi put domaćin Svjetskog kongresa Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN) u Marseilleu.

Ovo je jedan od najvećih međunarodnih događaja vezan za biodiverzitet. Organizuje se svake četvrte godine i mobilizuje stručnjake za zaštitu prirode iz različitih područja : politike, istraživanja, udruženja i velikih međunarodnih organizacija, kompanija kao i same građane.

Ovaj kongres će potvrditi opšti angažman u 7 najznačajnijih područja:

 • krajolici,
 • slatka voda,
 • okeani,
 • klimatske promjene,
 • prava i upravljanje,
 • znanje, inovacije i tehnologija,
 • ekonomski i finansijski sistemi.

Francuski prioriteti: zaštita biološke raznolikosti i ekosistema

Organizovanjem ovog kongresa, Francuska potvrđuje svoju predanost zaštiti biološke raznolikosti i ekosistema i šire, svoju vodeću ulogu na međunarodnom nivou u vezi sa okolišnim i klimatskim izazovima.

Ovaj skup zemalja, zajednica, naučnika, predstavnika privatnog sektora i civilnog društva predstavlja jedinstvenu priliku da se na najvišem nivou održava međunarodna mobilizacija u korist biološke raznolikosti. Ovo će biti jedan od prvih velikih ekoloških događaja od početka pandemije Covid-19, uoči održavanja konferencija COP15 Konvencije o biološkoj raznolikosti u Kunmingu i COP26 o klimatskim promjenama u Glasgowu.

Kongres nudi priliku za predstavljanje rezultata inicijativa pokrenutih povodom " One Planet Summit " iz januara 2021. u Parizu, posvećenog biodiverzitetu (prije svega Veliki zeleni zid ili novi plan za Mediteran).

Definisanjem globalnog okvira za biodiverzitet nakon 2020. godine, kongres također priprema konferenciju COP15 Konvencije o biološkoj raznolikosti, koja bi za biodiverzitet trebala biti ono što je pariška COP21 bila za klimu. Svjetski kongres o prirodi promovisat će razgovor među učesnicima o glavnim ciljevima ovog globalnog okvira (zaštita 30% planete, obnova ekosistema, zaštita vrsta, mobilizacija financijskih sredstava itd.).

U kontekstu zdravstvene krize, veze između biološke raznolikosti i zdravlja i pitanja ekonomskog oporavka zasnovanog na prirodi, bit će u središtu rasprava, u skladu sa pristupom „jednog zdravlja“, kojeg Francuska aktivno podržava putem panela stručnjaka visokog nivoa ili inicijative PREZODE („Prevencija rizika od pojave zoonoza i pandemija“).

Mjesta za razgovor i izložbe u službi otkrivanja raznolikosti svijeta i kultura

Kongres će se održati od 3. do 11. septembra 2021. godine u parku Chanot u Marseilleu, u hibridnom formatu koji će omogućiti javnosti da učestvuje u nizu događaja na licu mjesta, ili da prisustvuje on-line određenim događajima.

Mjesta otvorena za javnost

 • Espaces Générations Nature : od 4. do 11. septembra 2021.

Ovaj novitet kojeg je predložila Francuska, selo s biološkom raznolikošću, ugošćuje širu javnost besplatno i bez registracije i nudi više od 300 animacija i projekata francuskih učesnika i građana angažovanih u očuvanju biološke raznolikosti. Učesnici prisutni na mjestu Generation Nature podići će svijest javnosti o različitim temama (okeani, klimatske promjene, poljoprivreda i tlo, inovacije i participativne nauke itd.).

 • Izložbena dvorana: od 4. do 9. septembra 2021.

Izložbena dvorana, mjesto za sastanke i dijalog za publiku, učesnike kongresa i pozvane goste, omogućava izlagačima da predstave svoja istraživanja, inovacije i druge radove. Tu se nalaze paviljoni i štandove učesnika iz brojnih zemalja.

Francuski paviljon bit će domaćin više od 80 događaja koji ističu strateške prioritete Francuske na području biološke raznolikosti: nacionalnu strategiju za borbu protiv krčenja šuma, agroekologiju, borbu protiv ekološkog kriminala, finansiranje zaštite biodiverziteta i povezanost biodiverziteta i klime itd.

Mjesta rezervisana za učesnike kongresa i članove IUCN -a

 • Forum : od 4. do 7. septembra 2021.

Forum je prostor za javnu raspravu, i omogućava učesnicima iz cijelog svijeta da razvijaju i razmišljaju o rješenjima za održivi razvoj i zaštitu prirode. "Dijalozi na visokom nivou" posebno će uključivati šefove država, ministre, direktore međunarodnih organizacija, šefove nevladinih organizacija, privatni sektor i naučnike.

 • Skupština članova : od 8. do 10. septembra 2021.

Skupština članova okuplja više od 1.300 članova, koji predstavljaju više od 160 država, vladinih agencija, agencija za ekonomski razvoj, naučnih i akademskih institucija, preduzeća, civilnog društva i starosjedilaca, radi donošenja zajedničkih odluka.

Članovi će pregovarati o prijedlozima koji imaju za cilj usmjeriti rad IUCN -a i predstaviti stavove njegovih članova o glavnim pitanjima zaštite okoliša. Francuska je pokrenula desetak prijedloga, posebno o ekološkom kriminalu, svjetlosnom zagađenju, zrelim šumama, vezama između klime i biološke raznolikosti, velikim majmunima itd.

Posljednja promjena 03/09/2021

Početak stranice