Svjetski dan protiv smtrne kazne : mladi i ukidanje smrtne kazne (10. okt. 2014.) [fr]

PNG

Svjetski dan protiv smtrne kazne : mladi i ukidanje smrtne kazne (10. oktobar 2014.)

Od kako se od 2003. organizuje svakog 10. oktobra, svjetski dan protiv smrtne kazne podsjeća sve na važnost borbe koju vodi Francuska i brojne druge zemlje za univerzalno ukidanje smrtne kazne.

Ove godine Francuska se pridružuje Međunarodnoj organizaciji za Frankofoniju (OIF) i udruženju Zajedno protiv smrtne kazne kako bi u cijelom svijetu animirala mlade ljude, posebno frankofone.

Mladi, u centru borbe : organizovanje posebnog dana

Ovaj 10. oktobar 2014. svjetski dan protiv smrtne kazne, biće prilika da se naglase akcije u pravcu mladih iz cijelog svijeta. Animiranje aktera iz svijeta politike i civilnog društva je od ključne važnosti za borbu za aboliciju. To je i važan pravac djelovanja francuske diplomatije. Radi toga, povodom međunarodnog dana protiv smrtne kazne, g. Laurent Fabius, francuski ministar za vanjske poslove, govoriće pored g. Roberta Badintera na zatvaranju seminara pod naslovom « Mladi i abolicija ».

Bosna i Hercegovina i smrtna kazna

Bosna i Hercegovina je i sama abolicionistička država od 1997. Već dvije godine, Francuska - uz Vijeće Evrope i Evropsku uniju – se obraća nadležnim vlastima u BiH - uključujući i Vijeće naroda Republike Srpske – radi revidiranja člana 11. Ustava entiteta Republika Srpska u tačci (“Smrtna kazna može se izuzetno propisati i izreći samo za najteže oblike teških krivičnih djela”).

Posljednja promjena 20/10/2016

Početak stranice