Susret sa direktorom Granične policije BiH (23. juni 2016.) [fr]

Tokom susreta ambasadorice i g. Galića bilo je govora o sigurnosnoj saradnji između Francuske i Bosne i Hercegovine.

Entretien avec le directeur de la Police aux Frontières (23 juin 2016) - JPEG
G-đa Claire Bodonyi je, zajedno sa atašeom za unutarnju sigurnost Ambasade Francuske, posjetila direktora Granične policije Bosne i Hercegovine, g. Zorana Galića.

Ambasadorica i g. Galić su pozdravili dobru tehničku saradnju između Francuske i sigurnosnih institucija Bosne i Hercegovine, a posebno sa Graničnom policijom.

Poseban je akcenat stavljen na Zajednički centar za policijsku saradnju u Trebinju, čiji rad treba biti poboljšan, i na obuke iz područja suzbijanja krivotvorenja dokumenata koje se zajednički provode sa Njemačkom.

G-đa Bodonyi i g. Galić također su razgovarali o projektima sa Evropskom unijom s ciljem jačanja zaštite granica Bosne i Hercegovine uzimajući u obzir rizik vezan za terorizam i organizovani kriminal.

Posljednja promjena 27/06/2016

Početak stranice