Susret Predsjedništva BiH sa predstavnicima MEDEF Internationala (29. maj 2013.)

U okviru radne posjete Predsjedništva Bosne i Hercegovine, g. Nebojša Radmanović, predsjedavajući, i g. Bakir Izetbegović, član Predsjedništva, susreli su se sa predstavnicima MEDEF Internationala, organizacije koja okuplja oko 800 000 francuskih kompanija.

Photo/foto : MEDEF International - JPEG

G. Radmanović i g. Izetbegović su razgovarali sa značajnom delegacijom francuskih poslodavaca. Tokom ovog susreta kojim je predsjedavao g. Charles Paradis, predsjednik vijeća za saradnju preduzeća Francuska - Bosna i Hercegovina (osnovanog 1996.) MEDEF Internationala, razgovaralo se o konkretnim perspektivama za ulaganja, posebno u domenima poljoprivrede i prehrambene industrije, energetike i infrastrukture, ali i o drugim sektorima moguće saradnje (aerodromi, eksploatacija voda i šume, automobilska industrija, proizvodnja namještaja, turizam itd.)

Kao što je to slučaj sa svim susretima koje MEDEF International organizuje sa šefovima država, g. Radmanović i g. Izetbegović su informisali francuske investitore o političkoj i ekonomskoj situaciji u zemlji i o uslovima u kojima se strane investicije mogu realizovati budući da su francuske investicije još uvijek dosta rijetke.

Nakon sastanka, članovi bosansko-hercegovačke delegacije su obavili individualne razgovore sa prisutnim predstavnicima kompanija.

Tokom posljednjih mjeseci, a posebno u saradnji sa MEDEF Internationalom, francuska ambasada u Bosni i Hercegovini je, uz aktivnosti koje vodi francusko-bosanskohercegovački poslovni klub (više informacija), intenzivirala kontakte između francuskih i bosanskohercegovačkih ekonomskih aktera, posebno između malih i srednjih preduzeća naše dvije zemlje, u područjima eksploatacije vode, gradske rasvjete, sigurnosti i transporta.

Posljednja promjena 31/05/2013

Početak stranice