Studiranje u Francuskoj nakon mature – procedura DAP [fr]

DAP se primjenjuje na studente koji se žele upisati na prvu godinu trogodišnjeg studija u Francuskoj od septembra 2018. Ne odnosi se na programe razmjene, master ili doktorat. Rok: 22. januar 2018.

Na koga se odnosi DAP?

Nakon što ste dobili diplomu o završenoj srednjoj školi (maturi), željeli biste od septembra 2018, studirati u Francuskoj? U tom slučaju, morate završiti prijemnu proceduru DAP do 22. januara 2018.

Procedura DAP se odnosi na studente koji:
- imaju dobro znanje francuskog jezika (minimalni nivo B2),
- nemaju francusko državljanstvo,
- ne žive u Francuskoj,
- upravo su dobili, ili će dobiti u 2018. godini, diplomu o završenoj srednjoj školi (matura) koja omogućava pristup visokim studijima.

Pažnja, ukoliko imate francusko državljanstvo, ili već boravite u Francuskoj, ili imate francusku diplomu o završenoj srednjoj školi (baccalauréat ili baccalauréat européen), procedura DAP se ne odnosi na vas. Ova procedura se također ne odnosi ni na programe razmjene ili upise na master ili doktorat.

Koji su dokumenti potrebni?

Odštampajte od 15. novembra 2017. potrebne dokumente klikom na slijedeće linkove:

a) Upis na prvu godinu trogodišnjeg studija na univerzitet:

b) upis u Visoku školu za arhitekturu:

Dodatne informacije o DAP-u

Za sva pitanja u vezi sa vašim upisom i prijemnom procedurom, obratite se uredu Espace Campus France, koji je smješten u Francuskom institutu u Bosni i Hercegovini (Mula Mustafe Bašeskije 8, Sarajevo) i zakažite sastanak putem mejla: Campusfrancesarajevo@campusfrance.org

Na licu mjesta možete konsultovati vodič Odabrati Francusku.

Predaja dosjea

Popunjeni dosje sa svim potrebnim dokumentima morate predati najkasnije do 22. januara 2018.

Dosjei se predaju u uredu Espace Campus France, koji je smješten u Francuskom institutu u Bosni i Hercegovini (Mula Mustafe Bašeskije 8, Sarajevo) - Campusfrancesarajevo@campusfrance.org

Test poznavanja francuskog jezika

U dosje trebate priložiti potvrdu o nivou poznavanja francuskog jezika (DELF B2, ili DALF C1).

Test poznavanja francuskog jezika (TCF DAP) može se polagati u Francuskom institutu:
- 17. i 31. oktobra 2017.,
- 16. i 30. novembra 2017.,
- 17. i 24. decembra 2017.,
- 17. i 31. januara 2018.,
- 1. i 12. februara 2018.

Ovaj test košta 255 KM.

Kandidati mogu priložiti u dosje potvrdu o polaganju testa, ili dostaviti naknadno nakon predaje dosjea.

Na test se trebate prijaviti što je prije moguće, najmanje 10 dana prije testa : kontaktirajte Francuski institut telefonom na 033 668 605 ili 033 210 816.

Za više informacija o TCF-u, pogledajte linkove http://www.ciep.fr/tcf-dap i http://institutfrancais.ba/bs/kursevi-i-ispiti/certifikati-diplome-01/

Obrada dosjea

Ambasada će direktno proslijediti kompletan dosje svakog kandidata prvom odabranom univerzitetu.
Svaki kandidat će primiti odgovor prema slijedećem rasporedu:
- prvi univerzitet se izjašnjava do 15. aprila i informiše kandidata o odluci; u slučaju odbijanja, prebaciće dosje drugoj ustanovi;
- drugi univerzitet se izjašnjava do 15. maja i informiše kandidata o odluci; u slučaju odbijanja, prebaciće dosje trećoj ustanovi;
- treći univerzitet se izjašnjava do 8. juna i dostavlja svoju odluku kandidatu.

Odluke univerziteta su konačne (bez mogućnosti za žalbu).

Studentska viza

Nakon što je jedan od francuskih univerziteta prihvatio prijavu, kandidat može predati zahtjev za studentsku vizu dugog boravka.

Spisak potrebnih dokumenata i formulara dostupan je na ovom linku

Važna napomena: da bi dobili vizu, kandidati moraju dokazati da imaju dovoljna sredstava za život u Francuskoj (otprilike 615 € mjesečno).

DAP - JPEG

Posljednja promjena 20/10/2017

Početak stranice