Stipendije francuske vlade - odabir (17. dec. 2012.g.)

Kao i svake godine, naša ambasada je pokrenula na području cijele Bosne i Hercegovine, početkom akademske 2012-2013.g., promotivnu kampanju za stipendije francuske Vlade za mastere M2 i doktorate.

Rok za podnošenje prijava je bio do 30. novembra 2012. g.

114 projekata je dostavljeno od čega 70 zahtjeva za stipendiranje mastera M2 i 4 za stipendiranje doktorata.

Nakon prve selekcije urađene od strane odjela za kulturu i naučnu saradnju ambasade Francuske, na osnovu objektivnih kriterija (kompletiran dosije, obavezne informacije dostavljene, usklađenost između najavljenog projekta i nivoa poznavanja jezika, definisanog puta a posebno informacija o edukaciji i visokoškolskoj ustanovi u Francuskoj), petnaest zahtjeva za stipendiranje doktorata i petnaest zahtjeva za stipendiranje mastera M2 su zadržani da bi bili dostavljeni komisiji koju su sačinjavali stručnjaci iz raznih oblasti a koja je održana u prostorima centra André Malraux, 11. decembra 2012. g.

Dobitnici stipendija su :

Za mastere M2 :

  • Nevena Babić
  • Edina Đurković
  • Vedran Lopandić
  • Danko Stamenić
  • Mirza Topčagić

Za doktorate :

  • Emir Efendić
  • Dijana Kapetanović-Ljubas
  • Sabina Pstrocki-Šehović
  • Biljana Savić

Posljednja promjena 18/12/2012

Početak stranice