Stipendije francuske vlade 2021.-2022. [fr]

Prijavite se za stipendiju i studirajte u Francuskoj! Francuska vlada svake godine dodjeljuje studentima iz BiH studijske stipendije nivoa master i doktorata za sve discipline. Prijave slati od 23. novembra do 23. januara 2021.

JPEG

Francuska vlada podržava strane studente

U cilju pružanja podrške najboljim stranim studentima, francuska vlada dodjeljuje stipendije za master i doktorat. Ove stipendije finansiraju zdravstvenu zaštitu stranih studenata u Francuskoj, kao i njihove svakodnevne troškove.

Studentima iz Bosne i Hercegovine dostupne su tri glavne vrste stipendija :
- stipendije francuske vlade koje dodjeljuje francuska ambasada ;
- stipendija Eiffel za izvrsnost koju direktno dodjeljuje ministarstvo vanjskih poslova : link;
- više od 200 dodatnih vidova pomoći koje nude francuske, evropske i međunarodne institucije.

Uredi Campus France u Sarajevu, Banjaluci i Mostaru daju savjete i upute studentima u vezi sa dobijanjem ove finansijske podrške.

Od 10 do 15 stipendija svake godine

40 studenata iz Bosne i Hercegovine dobilo je stipendiju za studiranje u Francuskoj tokom univerzitetske 2016.-2017., 2017.-2018. i 2018.-2019. godine.

Klikniteda upoznate neke od njih:

JPEG

Za 2021. godinu, prijavite se do 23. januara 2021.

Kao i svake godine, Ambasada Francuske u BiH dodjeliće stipendije bh. studentima upisanim na master ili doktorat u Francuskoj.

Za univerzitesku godinu 2021.-2022., prijave se primaju od 23. novembra do 23. januara 2021.

Preuzmite dokumente:

- Prijava za stipendiju za MASTER

PDF - 571.7 kb
(BHS) Informacije u vezi s pozivom za prijavu Master stipendije 2021.
(PDF - 571.7 kb)
Word - 84 kb
(BHS) Formular Master 2021
(Word - 84 kb)

- Prijava za stipendiju za DOKTORAT

PDF - 695.7 kb
(BHS) Informacije u vezi s pozivom za prijavu Doktorat 2021.
(PDF - 695.7 kb)
Word - 83 kb
(BHS) Formular Doktorat 2021
(Word - 83 kb)

Svi dokumenti se trebaju poslati obavezno u PDF formatu najkasnije do 23.decembra 2020. do 12.00 sati (podne) na e-mail adresu : stipendije2021@institutfrancais.ba

Posljednja promjena 23/12/2020

Početak stranice