Slobodan Šoja, nosilac ordena Legije časti (10. septembar 2008.)

U srijedu, 10. septembra 2008, Ambasadorica Bernio uručila je orden Legije časti Slobodanu Šoji, Ambasadoru Bosne i Hercegovine u Egiptu.

U srijedu, 10. septembra 2008, Ambasadorica Bernio odlikovala je odrenom Legije časti Slobodana Soju, Ambasadora Bosne i Hercegovine u Egiptu.
Francuske vlasti željele su nagraditi izuzetnu ličnost, poznavaoca francuskog jezika i dugogodišnjeg prijatelja Francuske koji, u toku svoje, prvo profesorske a zatim diplomatske karijere, nije prestao da « živi između i za ove dvije zemlje », dajući tako svoj aktivan doprinos jačanju bilateralnih francusko-bosanskih odnosa, kulturnom širenju Bosne i Hercegovine u Francuskoj i boljem međusobnom poznavanju društva naše dvije zemlje. Slobodan Šoja, istoričar, profesor, Ambasador Bosne i Hercegovine u Francuskoj, stalni predstavnik Bosne i Hercegovine pri UNESCO-u od 2000. do 2004. i sadašnji ambasador Bosne i Hercegovine u Egiptu, bio je diplomatski savjetnik Predsjedavajućeg Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine (2007-2008).

JPEG

JPEG

JPEG

JPEG

Dernière modification : 06/01/2015

Haut de page