Sistem u korist stranih državljana koji su u sentimentalnoj vezi sa francuskim državljaninom

Uspostavljen je poseban sistem za strane državljane koji su u sentimentalnoj vezi sa francuskim državljaninom, a koji im omogućava dobijanje izuzetnog odobrenja za ulazak na francuski teritorij, uprkos trenutnoj situaciji zatvaranja vanjskih granica Francuske s mnogim zemljama.

Ovaj sistem nadopunjuje olakšice koje već postoje u korist vjenčanih supružnika, životnih partnera (PACS) i vanbračnih partnera francuskih državljana.

Namijenjen je osobama koje mogu dokazati da su započeli vezu najmanje 6 mjeseci prije zatvaranja granica (odnosno najmanje od septembra 2019.) i da su prethodno boravili u Francuskoj. Namjera mu je omogućiti boravak do maksimalno 90 dana, čiji glavni razlog mora biti posjet supružniku (izuzimajući bilo koji profesionalni razlog ili dugotrajni projekat).

Da biste mogli iskoristiti ovaj sistem, potrebno je uputiti konzulatu zahtjev na slijedeću mail adresu (admin-francais.sarajevo-amba@diplomatie.gouv.fr), a koji sadrži:

  • pismo koje su potpisali strani državljanin i francuski državljanin;
  • kopija ličnih dokumenata;
  • plan leta (povratna karta);
  • navesti objektivne elemente koji mogu potvrditi postojanje sentimentalne veze (stranice pasoša koje mogu potvrditi zajedničko putovanje, rezervacije na oba imena, itd.).

Treba predvidjeti period od 7 dana između slanja zahtjeva i predviđenog datuma odlaska. Na ove zahtjeve će se odgovoriti što je prije moguće, isključivo putem e-maila.

Posljednja promjena 25/09/2020

Početak stranice