Seminar o vladavini prava za mlade bh. političke lidere (7. februar 2017.) [fr]

U saradnji sa YIHR BiH, na seminaru su učestvovali i francuski poslanici Pierre-Yves Le Borgn’ i Jean-Claude Mignon.

Ambasada Francuske i organizacija Youth initiative for Human rights Bosne i Hercegovine (YIHR BiH) organizovali su 7. februara prvi seminar iz programa edukacije mladih političkih lidera iz Bosne i Hercegovine.

Program ima za cilj da pospješi razmjenu ideja između mladih članova političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine i poboljša njihovo poznavanje važnosti javnog djelovanja i evropskih integracija. Program podržava mreža PYN (Political youth network), koju razvija YIHR u cijeloj regiji.

Prvi seminar posvećen je vladavini prava i upravljanju, u perspektivi evropskih integracija. Seminar su otvorile francuska ambasadorica i gđa Nerimana Rifatbegović, savjetnica predsjedavajućeg Vijeća ministara za evropske integracije.
Mladi učesnici su imali priliku razgovarati sa predstavnicima Delegacije Evropske Unije, Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH, koalicije za slobodne i poštene izbore Pod Lupom, i poslanikom Nikolom Lovrinovićem, predsjednikom parlamentarne komisije za evropske integracije.

Zahvaljujući ovom semainaru, mladi politički lideri razgovarali su i sa francuskim poslanicima Pierre-Yves Le Borgn’om i Jean-Claude Mignonom. Gospoda Le Borgn’ i Mignon su članovi francuskog parlamenta, ali i Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope. Oni prave izvještaj o vladavini prava na Zapadnom Balkanu. Na koktelu kojeg je priredila francuska ambasadorica mladi političari imali su priliku da direktno razgovaraju sa oba francuska poslanika.

Posljednja promjena 08/02/2017

Početak stranice