Seminar o porodičnom nasilju (13.-14. novembar 2013.)

U organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, 13. i 14. novembra 2013. održan je seminar o porodičnom nasilju koji je finansiran fondovima EU. Francusku je predstavljala Violaine Chabardes, žandarmerijski podoficir u brigadi za zaštitu porodica u Lyonu.

Za ovom vrstom saradnje, koja ne ulazi u program bilateralne tehničke saradnje predviđene za 2013. godinu, interes su pokazali policijski predstavnici iz BiH. Radionica pod nazivom « Sprječavanje nasilja u porodici » je imala za cilj predstaviti evropsko zakonodavstvo u domenu zaštite od porodičnog nasilja.

Među učesnicima su bili predstavnici Univerziteta u Beogradu (Srbija), policije u Sheffieldu (Velika Britanija), Ministarstva pravde Portugala, policije Slovenije, Ministarstva unutarnjih poslova Italije i Austrije kao i nacionalne žandarmerije (Francuska).

40 polaznika seminara, policijskih predstavnika iz Republike Srpske, FBiH, distrikta Brčko i državnih agencija PAF, SIPA, Ministarstva sigurnosti, tužilaštva i iz različitih udruženja, pokazali su veliko interesovanje za brojne prezentacije koje su ovom prilikom predstavljene.

Posljednja promjena 21/11/2013

Početak stranice