Seminar o međunarodnoj borbi protiv trgovine djecom

JPEG - 78 kb
Photo : ambassade de France en Bosnie-Herzégovine (D.R.)

U saradnji sa ministarstvom sigurnosti BiH, Velikom Britanijom, Rumunijom i Slovenijom, Francuska je organizovala seminar o međunarodnoj borbi protiv trgovine djecom od 13. do 14 maja (finansiran iz fodova TAIEX iz Evropske Unije).

Na seminaru su obrađeni najkonkretniji vidovi borbe protiv trgovine maloljetnicima, kao postojeća legalna sredstva u svakoj od relevantih zemalja, međunarodna saradnja između glavnih zemalja porijekla i destinacije, identifikacione tehnike kriminalnih mreža : izloženi su konkretni primjeri, npr. u Parizu za Francusku.

U seminaru su učestvovali : G. Samir Rizvo, bosanski državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima (ministarstvo sigurnosti BiH) i G. Alain Birot, francuski regionalni savjetnik za borbu protiv trgovine ljudima u Jugoistočnoj Evropi, kao i – iz Francuske : članovi Tužilaštva iz Pariza, dva državna tužitelja, jedan istražni sudija i jedan policajac iz Brigade za Maloljetnike iz Pariza.

Trgovina maloljetnicima svih oblika (seksualno iskorištavanje, rad, prosjačenje, djeca primorana da kradu itd.) prisutna je u svim zemljama i pogađa oko 1,2 miliona djece u svijetu. Jugoistočna Evropa nije izuzetak. Ukidanje ove trgovine sigurno zahtijeva saradnju na međunarodnom nivou ali je prije svega potrebno rješavati dublje uzroke problema, posebno krajnje siromaštvo i diskriminaciju čije su žrtve najranjivije grupe. Potrebno je istaći da je u ovom smislu primjerna saradnja Francuske i Bosne i Hercegovine.

JPEG - 86.3 kb
Photo : ambassade de France en Bosnie-Herzégovine (D.R.)

Posljednja promjena 19/05/2014

Početak stranice