Seminar o borbi protiv trgovine ljudima (17. i 18.april 2012.god. u Sarajevu)

JPEG
Francuski ambasador, Nj.E.G. Roland Gilles zajedno sa G. Sadikom Ahmetovićem, ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine, otvorio je regionalnu radionicu posvećenu borbi protiv trgovine ljudima, organizovanu 17. i 18.aprila 2012.god. u Sarajevu.

Ova radionica koju je organizovao Regionalni tehnički savjetnik za Jugoistočnu Evropu za borbu protiv trgovine ljudima, u Beču, G. Eric Panloup, okuplja stručnjake iz Evropske Unije, zemalja kandidata i potencijalnih kandidata u cilju olakšavanja prenosa iskustva, razmjene dobrih praksi i sumira stanje delikatnog pitanja trgovine ljudima u Evropi.

G. Sadik Ahmetović, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, G. Holger Schroeder, šef operacija unutar Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i G. Samir Rizvo, državni koordinator za pitanja borba protiv trgovine ljudima pri ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, potvrdili su u svom izlaganju važnost i aktuelnost pitanja koje ugrožava cijelo područje Balkana i ujedno pozdravili inicijativu koja se realizuje zahvaljujući fondovima Taiex-a (Technical Assistance Information Exchange Instrument of the Europen Commission) i radu u okviru mreže regionalnog francuskog savjetnika.
JPEG
Učesnici koji su došli iz više od deset zemalja (Albanija, Hrvatska, Španija, Francuska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovenija, Turska) imali su priliku, tokom dva dana na okrugla stolovima i prezentacijama, razgovarati o svojim praksama, ulozi stručnih lica (naročito tužilaca), definiciji pojmova kriminalaca i žrtve u svakoj od zemalja i potrebnoj komunikaciji sa civilnim društvom.

Posljednja promjena 20/10/2016

Početak stranice