Seminar o borbi protiv ilegalne trgovine umjetninama (18. septembar 2017.) [fr]

Ova edukacija u organizaciji Ambasade Francuske u BiH, CEST FBiH i CPKU omogućiće stručnjacima iz Bosne i Hercegovine da se bolje suprotstave krijumčarenju umjetninama.

Ambasada Francuske u BiH, Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH (CEST F BiH), Centar protiv krijumčarenja umjetninama (CPKU) i Međunarodna galerija portreta Tuzla organizovali su 18. septembra 2017. edukaciju o borbi protiv krijumčarenja umjetninama.

Ovo je druga po redu edukacija nakon prve koja je održana u septembru 2016.

Krijumčarenje umjetninama zauzima treće mjesto, iza trgovine drogom i oružjem, po profitu koji se ostvari. 6,3% svjetske ilegalne trgovine umjetninama zastupljeno je u Jugoistočnoj Evropi. Ovaj novi seminar omogućio je sudijama, tužiteljima, policiji i državnim službenicima u BiH i Federaciji, bolju pripremu za borbu protiv ovih kriminalnih radnji.

Od 1992. godine u Bosni i Hercegovini ukradeno je nekoliko hiljada umjetnina, kao npr. portret Meše Selimovića autora Ismeta Mujezovića koji je ukraden iz Međunarodne galerije portreta u Tuzli.

Osim organizacije seminara, saradnja između Francuske ambasade i CPKU-a omogućila je i objavljivanje praktičnih instrumenata za bolju zaštitu umjetnina u Bosni i Hercegovini.

Posljednja promjena 18/09/2017

Početak stranice