Seminar o borbi protiv finansiranja terorizma (25.-27. septembar 2018.) [fr]

Seminar o borbi protiv finansiranja terorizma organizovan je od 25. do 27. septembra 2018. uz učešće jednog francuskog stručnjaka iz agencije za obradu podataka i djelovanje protiv sumnjivih finansijskih tokova (TRACFIN).

Séminaire sur la lutte contre le financement du terrorisme

U organizaciji Odjela za unutarnju sigurnost Francuske ambasade, ovaj seminar se održao u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) za dvadesetak policajaca iz ove službe, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) i Federalne uprave policije (FUP).

Tokom kolokvija, bilo je riječi o organizaciji i funkcionisanju TRACFIN-a, ulozi finansijske istrage u borbi protiv terorizma i aspektima specifičnim za finansiranje terorizma.

Ataše za unutarnju sigurnost je otvorio seminar uz podsjećanje na značaj tematike i na saradnju između policijskih službi Francuske i BiH.

Po okončanju seminara, svi učesnici su dobili potvrde u učešću.

Posljednja promjena 04/10/2018

Početak stranice