Seminar o borbi protiv međunarodnog organizovanog kriminala (7. mart 2017.) [fr]

Francuske sudije učestvovali su u edukaciji posvećenoj jačanju institucija Bosne i Hercegovine u borbi protiv međunarodnih kriminalnih mreža.

Ambasada Francuske u BiH i Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH (CEST FBiH), u partnerstvu sa CEST-om Republike Srpske, organizovali su seminar o borbi protiv međunarodnog organizovanog kriminala.

Ovaj seminar poslužio je sudijama, tužiocima, policiji i državnim službenicima za bolju pripremu u borbi protiv ovih zločina. Veoma je aktivna saradnja između Francuske i Bosne i Hercegovine u ovoj oblasti, zahvaljujući kojoj je razbijena jedna velika mreža krijumčara ljudima između 2013. i 2015.

Među edukatorima bilo je više francuskih sudija a posebno :
-  G. Pierre Bellet, oficir za vezu u centru za borbu protiv kriminala u Jugoistočnoj Evropi sa sjedištem u Beogradu,
-  Gđa Caroline Charpentier, Rukovodilac misije "Borba protiv trgovine ljudima i povezanog kriminala u Jugoistočnoj Evropi" sa sjedištem u Beču.

Posljednja promjena 07/03/2017

Početak stranice