Seminar za borbu protiv droga i toksikomanija (11.-16. nov. 2012.)

Od 11. do 16. novembra 2012. u Sarajevu je održan seminar kojeg je finansirala Međuministarska misija za borbu protiv droga i toksikomanija (MILDT), a u organizaciji Odjela za unutarnju sigurnost Francuske ambasade u Bosni i Hercegovini, na temu prevencije i borbe protiv toksikomanija.

Dorothée Gravier (treća u prvom redu s lijeva) i, oko Brune Chandarasa, policajci i članovi udruženja na mjestu gdje je održan seminar (treća policijska uprava MUP-a Kantona Sarajevo) 15. novembra - JPEG

Viša narednica Dorothée Gravier iz Francuske državne žandarmerije, predavač na temu borbe protiv droga, održala je predavanje za dvadeset policajaca Bosne i Hercegovine (iz oba entiteta i distrikta Brčko) s ciljem da se predstavi francusko iskustvo i prevencija koja je, prema francuskoj doktrini borbe protiv toksikomanija, sastavni dio suzbijanja toksikomanije.

Tri udruženja su, između ostalih, učestvovali na seminaru, a Dorothée Gravier zajedno sa predstavnikom policije iz Kantona Sarajevo su također održali predavanje u centru André Malraux i u Međunarodnom francuskom koledžu.

Posljednja promjena 04/12/2012

Početak stranice