Seminar „Izgradnja mira, 1918.-2018.“ sa mladima iz Bosne i Hercegovine, Njemačke i Francuske (novembar 2018.) [fr]

U povodu obilježavanja stogodišnjice završetka Prvog svjetskog rata, 11. novembra 1918., održao se međunarodni seminar za mlade u Sarajevu od 7. do 13. novembra.

Ovaj projekat organizovali su Youth Initiative for Human Rights Bosnia and Herzegovina i Forum ZFD Bosnia and Herzegovina, u saradnji sa ambasadama Njemačke i Francuske u Bosni i Hercegovini, i uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Njemačke i Misije za obilježavanje stogodišnjice.

Seminar je vodio istoričar Nicolas Moll, a okupio je 20 studenata iz Bosne i Hercegovine, Njemačke i Francuske koji su proučavali lekcije iz Prvog svjetskog rata radi bolje izgradnje mira u Evropi i svijetu, i to kroz razmjenu mišljenja, razgovore sa istoričarima i predstavnicima civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

Završni dio seminara sa zaključcima održao se 12. novembra, a na njemu su prisustvovali francuski ambasador u Bosni i Hercegovini, Gauillaume Rousson, i otpravnik poslova Njemačke ambasade u Bosni i Hercegovini, Christian Sedat.

Web stranica: https://www.building-peace-1918-2018.org/

Posljednja promjena 13/11/2018

Početak stranice