Seminar ENA-e o evropskoj integracijama (3.-5. oktobar 2016.) [fr]

Seminar pod nazivom "Šta znači biti član Evropske unije ?" omogućio je da se više od 70 državnih službenika iz BiH bolje pripremi za učešće u evropskim integracijama.

les fonctionnaires formés lors du séminaire - JPEG

Ovaj trodnevni seminar rezultat je saradnje između francuske ambasade u BiH, Agencije za državnu službu BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH, i Međunarodne Organizacije za Frankofoniju.

U seminaru kojeg je pripremila Državna škola za upravu (ENA) učestvovalo je 70 državnih službenika iz BiH a nastava se izvodila na francuskom i engleskom jeziku.

U vrijeme kada Bosna i Hercegovina očekuje upitnik Evropske komisije u okviru svoje aplikacije za EU, ovaj seminar je bio prilika za učesnici da bolje shvate rad evropskih institucija: unutrašnje i vanjske izazove, obaveze država članica, pregovaranje sa EU.

U tom cilju ENA je pozvala dva stručnjaka za evropska pitanja:
- Matthieu Laurent (Francuska) koji nadgleda francuski centar SOLVIT i ekipu EU PILOT, mehanizam Evropske komisije.
- Miran Kresal (Slovenija) koji radi u oblasti evropskih poslova od 1996. a bio je učesnik u procesu integracije Slovenije u EU.

Tokom ovog seminara oni su govorili o svojim iskustvima i objašnjavali bh. službenicima različite etape i zahtjeve sa kojima će se trebati suočiti Bosna i Hercegovina u narednim godinama kako bi postala članica Evropske Unije.

Posljednja promjena 11/10/2016

Početak stranice