Sastanak u Berlinu od 29. aprila 2019. – Francuska strategija za Balkan [fr]

Na inicijativu predsjednika Emmanuela Macrona i kancelarke Angele Merkel, neformalni samit je u ponedjeljak 29. aprila u Berlinu okupio lidere zemalja Zapadnog Balkana, uz prisustvo visoke predstavnice Evropske unije Federice Mogherini.

Ovaj sastanak je bio prilika da se razgovara o izazovima vezanim za evropsku perspektivu regije i naglasi značaj pomirenja, dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje.

Tom prilikom je objavljena i "Strategija za Zapadni Balkan" koju ovdje možete pročitati:

Francuska strategija za Zapadni Balkan

Od početka 2000. godine i od kraja oružanog sukoba vezanog za raspad Jugoslavije, značajan napredak je ostvaren na području stabilizacije, kao i demokratskog, ekonomskog i socijalnog razvoja zemalja Zapadnog Balkana (Slovenija, Hrvatska, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija). Slovenija je postala članica Evropske unije 2004. godine, zatim Hrvatska 2013. godine.

Ipak, brojne reforme moraju biti provedene kako bi se regija mogla trajno stabilizovati i odgovoriti na izazove sa kojima se suočava:

- politički izazovi (neriješeni sporovi, iako Prespanski sporazum predstavlja veliki napredak i primjer regionalnog dijaloga);
- ekonomski i društveni izazovi; poteškoće u trajnoj uspostavi pravne države;
- sigurnosni izazovi;
- strani uticaji koji odvraćaju regiju od njene evropske vokacije.

Uzevši u obzir ove činjenice, Predsjednik Republike je htio da Francuska raspolaže sa jednom pravom strategijom za Zapadni Balkan kako bi se naša zemlja jače založila za stabilizaciju šest zemalja Zapadnog Balkana, koje nisu članice Evropske unije, za njihov ekonomski i društveni razvoj i jačanje pravne države.

Konkretne mjere

I. Francuska će intenzivirati svoje političke odnose sa zemljama regije.

Predsjednik Republike posjetiće Srbiju u julu. Ministar za Evropu i vanjske poslove će ove godine posjetiti Albaniju i Kosovo. I druge posjete, članova vlada i parlamentaraca, u sve zemlje regije, doprinijet će jačanju naših odnosa.

II. Francuska će ojačati bilateralnu saradnju sa zemljama regiona u četiri oblasti:

1. Ekonomski i socijalni razvoj kroz aktivnosti Francuske razvojne agencije (AFD)

25. februara potpisan je međuvladin sporazum sa Srbijom, a pregovara se o još pet drugih sporazuma.
AFD će podržati regionalnu integraciju zemalja Zapadnog Balkana kako bi se pomogao njihov razvoj i stabilizacija. Ona će podržati tranziciju ka održivom razvoju, pri čemu se prioritet daje energetskoj i ekološkoj tranziciji, kao i teritorijalnoj tranziciji, oblasti u kojima AFD može da valorizuje svoje iskustvo i francusku ekspertizu, dok istovremeno doprinosi postizanju klimatskih ciljeva koje su utvrdile francuske vlasti. Također, ova agencija će implementirati projekte u oblasti spolne ravnopravnosti i podržati pomirenje i mlade kroz Regionalni ured za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu (RYKO) (osmišljen po modelu francusko-njemačkog ureda za mlade OFAJ).
Godišnja pomoć koju pruža AFD će u početku iznositi od 100 do 150 miliona eura i služiće kao podrška za unapređenje finansiranja drugih donatora, posebno njemačkog Instituta za kreditiranje obnove (KfW), sa kojim ima blisku saradnju.

2. Sigurnost

• Borba protiv krijumčarenja malokalibarskog i lakog naoružanja: nastavak primjene francusko-njemačkih smjernica za mobilizaciju zemalja regiona kroz konkretne mjere, posebno u pogledu sigurnosti, borbe protiv trgovine ljudima i stvaranja ilegalne zalihe oružja, i kroz koordinaciju pomoći međunarodne zajednice u borbi protiv trgovine oružjem.
• Jačanje bilateralne saradnje posebno kroz uspostavu stalnih obavještajnih jedinica u kriminalu (UPRC).
• Borba protiv terorizma i radikalizma uz podršku uspostavljanju platformi za obavještavanje o zabranjenom sadržaju na internetu.
• Jačanje mehanizma operativne saradnje za pitanja unutrašnje bezbjednosti.

3. Pravosuđe

• Nastavak tehničke saradnje u borbi protiv trgovine drogom, trgovine oružjem i trgovine ljudima i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.
• Uspostavljanje nove saradnje u oblasti finansijskog i privrednog kriminala, borba protiv trgovine kulturnim dobrima i zaštićenim vrstama, koje bi također mogle biti izvori finansiranja terorizma.
• Osnivanje zajedničkih istražnih timova sa svim zemljama u regiji.

4. Odbrana

• Intenziviranje saradnje sa zemljama regije (političko-strateški dijalozi, posjete vojnih vlasti).
• Preuzimanje operacione komande EUFOR-Althea, 27. marta 2019.
• Veći broj edukacija za oficire zemalja Zapadnog Balkana u francuskim školama, kao i za državljane tih zemalja u Institutu za visoke studije nacionalne odbrane (IHEDN).
• Podrška uključivanju zemalja Zapadnog Balkana u operacije očuvanja mira u inostranstvu, zajedno sa Francuskom.

III. Francuska strategija za Zapadni Balkan podupire i nadopunjuje aktivnosti Evropske unije koje imaju za cilj podržati približavanje regije Evropi.

Također ona nadopunjuje aktivnosti preduzete u okviru berlinskog procesa, u kojem Francuska učestvuje od početka, i biće djelimično implementirana u francusko-njemačkom okviru:
- borba protiv krijumčarenja malokalibarskim i lakim naoružanjem;
- podrška Regionalnom uredu za saradnju mladih (RYCO);
- saradnja AFD/KfW ; zajedničke posjete regiji.

Posljednja promjena 12/06/2019

Početak stranice