Sastanak sa g. Izetbegovićem, predsjedavajućim predsjedništva (10. maj 2016.) [fr]

Ambasadorica je razgovarala sa Bakirom Izetbegovićem o izazovima kandidature Bosne i Hercegovine za prijem u Evropsku uniju.

Entretien avec M. Izetbegovic, 10 mai 2016 - JPEG
10. maja 2016., gđa Claire Bodonyi susrela se sa g. Bakirom Izetbegovićem, bošnjačkim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajućim ove institucije od mjeseca marta.

Razgovor se vodio na temu značaja predaje aplikacije Bosne i Hercegovine za pristup Evropskoj uniji.

Gđa Bodonyi naglasila je da ovu aplikaciju trebaju pratiti dva konkretna iskoraka kako bi se ona smatrala kredibilnom:
- Uspostava Mehanizma koordinacije uz pomoć kojeg država, entiteti i kantoni mogu razgovarati sa Evropskom unijom jednim glasom.
- Adaptacija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), koji je potpisan 2008. između EU i Bosne i Hercegovine a koji uvažava novu realnost vezano za trgovačku saradnju.

Ambasadorica je podsjetila da se Francuska zauzela na najvišem nivou u korist podrške evropske perspektive Bosne i Hercegovine. Zbog toga, Francuska očekuje i konkretizaciju Reformske agende u privrednoj i socijalnoj oblasti, kao i brzu objavu rezultata popisa iz 2013.godine kojeg je dijelom finansirala EU.

Posljednja promjena 22/06/2016

Početak stranice