Saradnja sa PREC Živinice – Intervju sa zamjenikom direktora MFR Auvergne-Rhône-Alpes (5. septembar 2018.) [fr]

Gérard Petit, predstavnik Udruženja Francuskih porodičnih ruralnih centara (MFR) iz regije Auvergne-Rhône-Alpes, govori o saradnji između njegove organizacije i PREC Živinice.
Zahvaljujući podršci ambasade Francuske i MFR-a, ovaj centar za edukaciju pomaže poljoprivrednicima iz tuzlanske regije, posebno mladima, da razvijaju poljoprivredne aktivnosti i bore se protiv iseljavanja sa sela.

JPEG - 149.1 kb
Le PREC Živinice et les MFR Auvergne-Rhône-Alpes
Crédits photo : PREC Živinice

Porodični ruralni edukativni centar PREC Živinice osnovan je prema iskustvu i modelu francuskih porodičnih ruralnih centara (MFR), a uz podršku MFR-a iz regije Auvergne-Rhône-Alpes. Vi pratite njegov rad od početka. Kako ocjenjujete razvoj ovog projekta i njegov uticaj na zajednicu?

Gérard Petit: Od naše prve posjete 2012.godine, neke stvari su se promijenile:
-  Danas su drugi nosioci projekta.
-  Pojedini predstavnici PREC-a danas imaju djecu koja su u dobi kada mogu pratiti edukacije PREC-a.
-  Od 2014., a posebno od 2017., jedna grupa žena se redovno sastaje, animira dešavanja u lokalnim zajednicama, podstičući ljude na upoznavanje kroz susrete.
-  Dvije zadnje posjete članova PREC-a Francuskoj (januar 2016. i novembar 2017.) doprinijele su boljem shvatanju suštine postojanja MFR-a i procjene rezultata edukacije na razvoj lokalnih zajednica. Agroturizam u regiji Rhône Alpes najbolji je primjer za to.

Predstavnici općina Kladanj i Srebrenik, koje su takodje u tuzlanskom kantonu, izrazili su želju za osnivanjem strukture slične PREC-u. Susreli ste se s njima. Šta mislite o toj ideji?

Gérard Petit: Razgovarali smo sa akterima koji se veoma dopunjuju i imaju istu želju za razvojem.
- Predstavnicima općina i njihovih stručnih sluzbi, za koje je edukacija vektor razvoja.
- Poljoprivrednicima, direktorima koji su ponosni na svoje poslove i žele osigurati nastavak svojih aktivnosti.
- Pojedincima iz ove dvije lokalne zajednice koji poznaju rad PREC-a iz Živinica.

Model PREC-a se sviđa svim ljudima sa kojima smo razgovarali. U svakom slučaju da bi se MFR održao u zemlji, potrebno je osnovati nekoliko udruženja PREC s ciljem održavanja dinamike.
Svaki PREC će imati svoje specifičnosti, ali sa zajedničkom metodom.

Na sajmu kojeg je PREC organizovao 21. juna, primjetili smo veliki interes Bosanaca za agroturizam. Prema Vašem mišljenju, kako se ovo područje, generator rasta prihoda, može uskladiti sa misijom PREC-a?

Gérard Petit: Edukacija u agroturizmu proizilazi iz spajanja aktivnosti ženske grupe PREC-a (izrada agende poljskih radova, nastalih troškova i prihoda, kao i specifičnih lokalnih jela vezanih za njihove poljoprivredne proizvode, a sve to uz podršku MFR-a iz Annecya i Chattea) i susreta u Francuskoj sa drugim ženskim grupama koje se brinu za prenoćišta, dnevne menije, boravak na farmi…

A kako bi agroturizam bio generator rasta prihoda, treba da i žene i muškarci steknu znanje iz ove oblasti. Upravo je to uloga jednog edukativnog centra, u ovom slučaju PREC-a.

Osim toga, agroturizam će ponovo pokrenuti poljopriredu, što i očekuju predstavnici politike i struke. Ovo će stvoriti potrebu za edukacijom mladih i starijih o poljoprivrednoj proizvodnji, preradi proizvoda, njihovoj komercijalizaciji i organizaciji poljoprivredne profesije kako bi bila priznata i održiva. To je jedan od ciljeva PREC-a.

Posljednja promjena 05/09/2018

Početak stranice