STAŽ ZA OBUKU EKIPA VODIČA I SLUŽBENIH PASA

JPEG

Od 5.do 15.juna 2012.godine, francuska ambasada organizovala je dva staža za obuku 18 vodiča i službenih pasa za traženje opojnih narkotika iz različitih policijskih službi u Bosni i Hercegovini : državna granična služba, federalna direkcija za policiju, MUP Republike Srpske, MUP Kantona Tuzla kao i Distriht Brčko.
JPEG
Obuku je vodio stručnjak za obuku pasa francuske Nacionalne žandarmerije a njeno održavanje finansirala je Interministarska francuska misija za borbu protiv droge i toksikomanije.

Uz odobrenje direktora MUP-a Republike Srpske, ovi staževi su organizovani u jedinici za podršku uzgoju, dresiranju i korištenju pasa u Bratuncu.
JPEG
Svečanost zatvaranja i uručenja diploma za drugi staž održana je 15.juna u 12 sati u prostorijama jedinice za podršku u Bratuncu u prisustvu direktora granične policije, MUP-a RS-a G. Vasića I drugih predstavnika policijskih službi u BiH, kao I pukovnika Jean-Bernard Collea, atašea za unutrašnju sigurnost francuske ambasade koji zastupa francuskog ambasadora u Bosni i Hercegovini.

Posljednja promjena 18/06/2012

Početak stranice